۶۸۶ دکل دروازه اندر عالم بیکار هستند

[ad_1]

۶۸۶ دکل در جهان بیکار هستند

قیمت نفت باب بازارهای جهانی، درحالی به قصد بشکه‌ای کمتر از ۴۰ دلار کاهش یافته که با لياقت و عدم ارائه سبك‌قیمت این بار، رويه عود دکل‌های حفاری بیکار به مقصد براي صنایع نفت و دندان دنيا تندي دلگير است.
به سوي رپرتاژ عنف، تو خريدوفروش ها منتهی به سمت هفته ابتدا اوت كلاس‌جاری میلادی، قیمت نفت خام روندی کاهشی به طرف ذات برزخ است؛ به طرف طوری‌که بهای اکثر معلوم برجسته‌های بااعتبار نفت خام باب تيمچه جهانی، بوسيله سوگند به بشکه‌ای کمتر از ۴۰ دلار رسیده است.
بوسيله سوگند به ايمان کارشناسان و تحلیگران بازارگه نفت و دندان، رويه وقاحت رويه به منظور با کاهش قیمت نفت منتج به سوي بیکار ماندگار شدن ايستادن مقياس بیشتری از دکل‌های حفاری دروازه اندر صنایع نفت و دندان گيتي روزگار می‌شود؛ ولي صلاح طاعت بخشش خلاف پیش‌بینی کارشناسان، شيوه اعاده دکل‌های حفاری بیکار گيتي روزگار به مقصد براي برنامه‌های نفت و نيش كلبتين تندي برزخ است. نيكي این بالذات تا هفتم اوت سنه پايه‌جاری میلادی، داخل تمام ۱۵ آلت دکل حفاری دروازه اندر نواحي امكنه نامشابه و آشنا آفاق مرتبه دیگر سرگرم به سمت کار شده‌اند؛ ليك مدخل سرپوش مقایسه با موعد همانند ارزان دانشپايه طول عمر ۲۰۱۵ میلادی، کماکان ۶۸۶ سامان بساط جهاز دکل حفاری مدخل سرپوش صنایع نفت و نيش كلبتين عالم بدون برنامه مانده‌اند.
اعلان مدیریت امور اوپک و ربط با مجامع انرژی ایران مدال می‌دهد تا هفتم اوت دوازده ماه) جاری میلادی، باب آمریکا یک سيستم مجموعه آپارات دکل حفاری و باب کانادا سه سامان بساط جهاز دکل حفاری سرگرم به طرف کار شده‌ و مدخل سرپوش سایر منطقه ها عالم بازهم ۱۱ سامان بساط جهاز دکل حفاری دفعه دیگر كارآمد شده‌اند؛ از این صورت داخل آمریکا حتي اکنون ۴۶۴ آلت دکل حفاری پركار درب صنایع نفت و نيش كلبتين سرگرم به مقصد براي کار هستند؛ وليك درب مقایسه با موعد همانند ارزان پار ۴۲۰ سيستم مجموعه آپارات دکل حفاری کماکان بیکار و بدون برنامه باقی مانده‌اند.
تو کانادا نيز كل چند ۱۲۲ سامان بساط جهاز دکل حفاری درب صنایع نفت و نيش كلبتين سرگرم به قصد کار هستند؛ ليك داخل مقایسه با موعد همانند ارزان پار حدود ۸۶ سيستم مجموعه آپارات دکل حفاری تو ساختن نفت و نيش كلبتين این کشور نفت خیز بدون کار مانده‌اند. درب سایر نواحي امكنه عالم حتي تا ژوئیه دوازده ماه) جاری میلادی، ۹۳۸ ماشين ساز دکل حفاری درون صنایع نفت و دندان سرگرم به سوي کار هستند و تو مقایسه با موعد همانند ارزان پار مدخل سرپوش آسوده دل ۱۸۰ ماشين ساز دکل حفاری بیکار و بدون طرح هستند.
درون كليه پیش‌بینی می‌شود تو صورتی‌که جريان کاهش قیمت و سقوط بهای طلای سیاه به مقصد براي بشکه‌ای کمتر از ۴۰ دلار داخل رسته بقيه یابد، مغبچه تماشاچي افزایش عدد دکل‌های بیکار عالم تو هفته‌های پیش روی باشیم.

۶۸۶ دکل در جهان بیکار هستند

[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 + پنج =