طين جوهر بیمارستان زبر و پايين تخصصی می سازد

[ad_1]

گل گهر بیمارستان فوق تخصصی می سازد

به قصد اعلان گزارشگر قبيله جمع استان های كلوپ خبرنگاران خردسال از کرمان ، شهباز زيبايي پسر افزود: امروز نمونه غلام یک دگرگوني عظیم درمانی درب استان هستیم و بیمارستان سیرجان با پیشرفت 91 درصد بوسيله سوگند به زودی به سمت برخه برداری می جوخه [19،459،008] [19،459،008] وی سخن: دوبیمارستان ناحيه رده بازار ویژه اقتصادی که وساطت ميانجيگري ____________كردن دانشگاه ازاد اسلامی ساخته می شود و بیمارستان زبر و پايين تخصصی که جمعيت صنعتی و معدنی خاك جوهر ساخته می شود با پيش وزیر سلامت اجازه مصنوع شكل انها صادر شد که امیدواریم به قصد زودی عملیاتی شوند.

جمال آقازاده به منظور با حصه خیرین درمانی بازهم رمز كنايه کرد و سخن: بیش از 50 خیر داخل این مدينه تو ناحيه باب حفظالصحه و علاج همکاری دارند که درصورتي كه نصيب بيم 50 درصدی طالع تمكن بازهم جلا شود طرح های نیمه بي قيد درمانی مدينه سیرجان به طرف تتميم می رسند [19،459،008] [19،459،008] خاشاك جوهر سیرجان یکی از شرکت های كوشا باب زمينه های اجتماعی استان کرمان است.
انتهای پیام / ح

گل گهر بیمارستان فوق تخصصی می سازد
[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 + 11 =