کاهش0.4و1.7درصدی‌مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه‌وفرابورس‌درهفته‌چهارم‌مرداد

[ad_1]

کاهش0.4و1.7درصدی‌بورس‌وفرابورس‌درهفته‌چهارم‌مرداد

نماينده مشخص مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه اوراق ثمين تهران تو هفته منتهی به منظور با 27 مرداد 1395 بوسيله سوگند به عده قلم نمره قسم 77879 مفرد رسید که ارتباط به طرف آخرین يوم دوره کاری هفته ماضي(20 مرداد1395) که دستخط 78190.5 يكتا هستي و عدم، 311.5 فريد کاهش یافت. مهم پايه فرابورس نیز این هفته کار ذات را با ضبط 803.7واحد پایان عدل که خويشاوندي به سوي آخرین زمان کاری هفته قديم که شمار 818.3 فريد حيات، بیش از14 مقياس کاهش یافت.
به منظور با تفسير تابناک اقتصادی، معلوم برجسته بازارچه اوايل که باب هفته قديم کار نفس را با 55349.2 منفرد به مقصد براي پایان رساند این هفته با کاهش274.2 واحدی بوسيله سوگند به عده قلم نمره قسم 55075 تنها و معلوم برجسته سوق و ميدان معامله دوم با کاهش351 واحدی به مقصد براي نوع خط 166918 فريد رسید. مدخل سرپوش این هفته نیز معشوق این بودیم که مهم پايه قیمت(وزنی- ارزشی) که درب پایان هفته ديرين دروازه اندر بلندي 27854.6 پايان داده هستي و عدم، با کاهش حدود 111 واحدی به مقصد براي ميزان جنبه 27854.6رسید.
 هفته چهارم مرداد از تاریخ 1395/05/23 تا 1395/05/27
   تغییر مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه جرم(میلیون بهره) شمار كردارها اهميت اعتبار خريدوفروش ها(میلیارد ریال) علامت بازارچه يكم و آخر شاخصه بازارگاه دوم  ممتاز قیمت(وزنی-ارزشی)  تغییر فرابورس  شايستگي فرابورس 
شنبه   28.3  1114  63416  2320  34.98  27.1-  10.11  1.1-  1016
1شنبه 13.77-  1176  64064  2472  1.27  92.99- 4.9-  0.3-  930
2شنبه 376.32-  1016  57541  1909 330.71- 427.73- 134.01-  2.8-  1513
3شنبه  26.77  1111  52957  2006  8.7  118.37 9.51  4.5-  1326
4شنبه  23.51  1109  46940  1969  11.62  80.08  8.4  5.3-  1722
جمع 311.51-  5526 284918  10676 274.14- 349.37-  110.89-  14-  6507

بیشترین کاهش نما مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه درون این هفته مخصوص بوسيله سوگند به دوشنبه 25/05/1395 با کاهش 376.32واحد حيات و بیشترین کاهش ممتاز فرابورس درب هفته اخیر را درب يوم دوره چهارشنبه 27/05/1395 با کاهش 5.3 واحدی به قصد ذات خاص فرياد. درون این هفته مغبچه تماشاچي کاهش 0.4 درصدی مهم پايه مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه و 1.7 درصدی فرابورس بودیم. شكل خريدوفروش ها تو این هفته 5526 میلیون هول هيبت حيات که خويشاوندي به طرف هفته قديم (4866 میلیون هول هيبت) مغبچه تماشاچي رشدی بیش از 13 درصدی بودیم. همگي قيمت كردارها مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه مدخل سرپوش هفته منتهی به طرف بیست و هفتم مرداد ماه، 10676 میلیارد ریال که داخل مقایسه با همگي نرخ ارج دادوستدها مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه مدخل سرپوش هفته منتهی به سوي بیستم مرداد ماه که 13403 با کاهش بیش از  20 درصدی مواجه شد. همه بسامان آسوده خاطر قيمت دادوستدها فرابورس نيز داخل هفته جاری بیش از 6507 میلیارد ریال حيات که ارتباط به سمت هفته سابق با افزایش بیش از 6 درصدی ملازم وجود. 
بیشترین شكل خريدوفروش ها باب مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه مدخل سرپوش هفته جاری درون نهار یکشنبه با بیش از 1176 میلیون هراس و بیشترین مظنه خريدوفروش ها مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه مدخل سرپوش هفته مذکور با بیش از 2472 میلیارد ریال را باب وقت و شب یکشنبه نمودار بودیم. 
   تيمچه مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه  بازارفرابورس  شاخصه قیمت وزنی ارزشی ممتاز تيمچه بدو  مهم پايه راسته دوم 
هفته غره مرداد    76225.7  799.7  27159.7  53769  164171.5
هفته دوم مرداد  77883.3 813.9  27746.1  55266.8  165820.8
هفته سوم مرداد   78190.5  818.3  27854.6  55349.2  167269
هفته چهارم مرداد   77879  803.7  27743.7  55075  166918.1

کاهش0.4و1.7درصدی‌بورس‌وفرابورس‌درهفته‌چهارم‌مرداد

[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 − 6 =