کاهش 32 درصدی شكل روانآبها باب قياس با حدوسط بلندمدت

[ad_1]

کاهش 32 درصدی حجم روانآبها در مقايسه با ميانگين بلندمدت
[19،459،001] [19،459،002] بهگزارش [19،459،003] [19،459،004] فرقه جوخه اقتصادی كلوپ خبرنگاران خردسال، [19،459،005] [19،459،006] خوبي بالذات داده ها ایستگاههای بارنسنجی شرکت مدیریت منبع ها محلول ذوب خوي بزاق ایران، از ابتدای مهر پار تا 20 مردادماه كلاس جاری، بیشترین میانگین کاهش روانآبها و جریانهای سطحی درب مقایسه با متوسط ​​بلندمدت، مدخل سرپوش حوضه آبریز مرزی نيمروز و باختر با 83 درصد و کمترین کاهش باب حوضه آبربز دریاچه ارومیه با 11 درصد بوده است.

صلاح طاعت بخشش بالذات این بيانيه، حوضههای آبی قرهقوم و دریای خزر به سوي ترتیب با 47 و 40 درصد، به سمت ترتیب رتبههای دوم و سوم را دروازه اندر کاهش شكل جریانهای سطحی دروازه اندر مقایسه با متوسط ​​بلندمدت به سوي خويشتن مختصه دادند. [19،459،007] [19،459،007] بنابراین بيانيه، میزان روانآبهای کل کشور دروازه اندر دوازده ماه) جاری 54 میلیارد و 603 میلیون مترمکعب بوده که انتساب به سمت میانگین بلندمدت با 80 میلیارد و 595 میلیون مترمکعب، 32 درصد کاهش داشته است. [19،459،007] [19،459،007] بهرغم اینکه شكل جریانهای سطحی دانشپايه طول عمر آبی جاری داخل مقایسه با سنه پايه آبی ماسبق 46 درصد افزایش داشته، وليك همچنان تو مقایسه با متوسط ​​مخفي موعد با 32 درصد کاهش همقدم است. [19،459،007] [19،459،007] انتهای پیام / [19،459،007] [19،459،008] [19،459،009]

کاهش 32 درصدی حجم روانآبها در مقايسه با ميانگين بلندمدت
[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نه + 9 =