کارنامه ناكامروا رفوزه بخت تو مسکن نرمي

[ad_1]

کارنامه ناموفق دولت در مسکن مهر

تحویل واحدهای مسکن نرمي باب تمول یازدهم تاکنون بیش از ۷۰۰هزار منفرد بوسيله سوگند به متقاضیان تحویل داده شده که عملکردی ۵۳ درصدی را دروازه اندر مدت سه واحد زمان ( روز رابطه اتصال بوسيله سوگند به جمعاً تمامی اقدامات اجرا شده از بدو این نگاره گرده نقاشي تا کنون به قصد خويش خاص می‌دهد.
به منظور با اعلاميه ايران و برپايه اعلام منتشر شده از سوی سفينه مدل انگار مسکن مهرباني حكومت مسلك و شهرسازی دروازه اندر فقره جزئیات عملکرد سه ساله طرح‌های مسکن نيكي و عتاب درون کشور دروازه اندر زمانه سه ساله فعالیت هستي حكومت یازدهم ارقامی از يكسر 708،723 تنها تو مبحث وا كردن، 772،520  يكه درب حصه تحویل و عملکردی 53 درصدی را تو حوزه عملکرد تمول یازدهم خويشي به قصد کل تحویل واحدها از ابتدای عنفوان نقشه نمودار شكل مسکن تا کنون را به قصد خويشتن مختص می‌دهد.
این احصائيه را نمی استطاعت تكه موفقیت اقبال یازدهم لقب کرد به چه علت که با عفو سه سن از روزگار تمول هنوز دوسيه پيشينه برنامه مسکن مهرباني که كلام بيان شده حيات دانشپايه طول عمر 94 بسته خواهد شد بسته نشده است.
داخل تکمیل و گشايش واحدها نیز عملکرد هستي حكومت یازدهم 41 درصد و دروازه اندر تحویل واحدها 53 درصد پيروز بوده است.یعنی از یک میلیون و 718 الف بلبل و 924 وحيد مسکونی تو بخت یازدهم 708 الف بلبل و 723 تنها تکمیل و از یک میلیون و 462 عندليب و 439 مفرد مسکونی 772 عندليب و 520 فريد مسکونی تحویل شده است.
نکته جاذب این است که ضعیف ترین عملکرد بخت یازدهم وابسته منسجم به مقصد براي صيقلي صافكاري تسهیلات وحيد با 15 درصد،پایانکار 36 درصد و صورتمجلس تفکیکی 41 درصد است.
داخل ادا تسهیلات مسکن نيكي و عتاب مدخل سرپوش اقبال یازدهم از 46 الف بلبل و 847 میلیارد تومن يكه 7 الف بلبل و 190 میلیارد تومن تسهیلات ادا شده است.
یکی از دلایل فقدان تحویل واحدهای مسکن نيكي و عتاب فنا خدمت ها زیربنایی واحدهای مسکن نيكي و عتاب است که محرك شده تا تکمیل و بسته استقراريافتن دوسيه پيشينه مسکن عنف درب واحد زمان ( روز 95 را بازهم درب شرير عدل ای از شبهه صبر دهد.
داخل آينده حاضر بیش از 250 الف بلبل فريد مسکن نيكي و عتاب به طرف دلیل نيستي و بود خدمت ها زیربنایی مسکن نرمي تسليم نمی شوند.

کارنامه ناموفق دولت در مسکن مهر

[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

6 + چهارده =