پلمب 30 سلسله بئر غیرمجاز

[ad_1]

پلمب 30 حلقه چاه غیرمجاز
[19،459،001] [19،459،002] [19،459،003] [19،459،004] بوسيله سوگند به شرح [19،459،005] [19،459،006] فرقه جوخه استان های كانون خبرنگاران خردسال [19،459،007] [19،459،008] از [19،459،005] کرمان ، امین باقری گفتار: با مراقبت به طرف افزایش استنباط از سفرههای زیرزمینی، بندش و تخریب چاههای غیرمجاز درب قاعده کار مسئولان شهر آرامش مغموم است [19،459،011]

وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون درون شكل تصوير زمينه بندش چاههای غیرمجاز بیش از 30 سلك بئر غیرمجاز پلمب و 20 سلسله بئر دیگر شناسایی و بهزودی پلمب میشود [19،459،008] [19،459،010] [19،459،008] [19،459،011]

فرمانروا ریگان با تلويح به مقصد براي اینکه با پلمب این چاههای غیرمجاز بیش از 2 میلیون مترمکعب درون صرف عصير حل صرفهجویی شده و به قصد بیلان مثبت محلول ذوب خوي بزاق و سفرههای ماء مايع شيره زیرزمینی کمک شایانی میکند افزود: توقیف 10 آلت حفاری بئر غیرمجاز از دیگر اقداماتی است که طی پنج ماه ديرينه دروازه اندر این محاذي جهت لفظ سياهه دلتنگ است

باقری قول: مدل انگار پلمب چاههای غیرمجاز با همکاری انسان، شوراها، دهیاران و بخشداران داخل يكسره خالص مجرد و مقيد روستاهای كوره اجرایی میشود

وی گوشزد کرد: پار با همکاری سيستم مجموعه آپارات تاديه بیش از 100 چنبره بئر غیرمجاز درب كوره ریگان باز و بیش از 7 میلیون مترمکعب ماء مايع شيره صرفهجویی شد.

انتهای پیام / ی

پلمب 30 حلقه چاه غیرمجاز
[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × 1 =