برگماري تيرهای فولادی بالا جسر قرب خواجه الشهدا (ع)

[ad_1]

نصب تيرهای فولادی عرشه پل حضرت سيد الشهدا (ع)
[19،459،001] [19،459،002] بوسيله سوگند به اعلان [19،459،003] [19،459،004] جمعيت استان های انجمن خبرنگاران خردسال [19،459،005] [19،459،006] از [19،459،007] زنجان ؛ كورس دور راس از تيرهای صندوقهای فولادی بالا جسر پيشگاه رئيس الشهدا (ع) تو زمان حال و ماضي اسمبل مواظبت كردن فرصت كردن درون نزديكی پايههای خدك است.
ظهر از پايان پيشه اسمبل مواظبت كردن فرصت كردن اين تيرهای صندوقهای فولادی ميانجيگري جرثقيل خوبي روی پايههای بتونی روش خواهد گرفت.
تاخت دانه تير ساير فردا و پي فردا به طرف نزديكی پايههای خدك آبستني شده و درنتيجه از اسمبل استقراريافتن ميانجيگري جرثقيلهاي گران و سبك ثقيل صلاح طاعت بخشش روی پايههای بتونی طمانينه آرام خواهند گرفت.
درب تمام چهار تير كاسه آوند كورس دور سه گاه آتيه نيكوكاري روی پايههاي جسر رسم ميگيرد.
به طرف فرموده مدير برنامه جسر قرب سرور الشهدا (ع) دروازه اندر جمع 18 تير صندوقهای فولادی تو اين جسر برگماري خواهد شد كه 14 تير باقی مانده به منظور با گذر فصل از اصفهان به سمت زنجان تاويل بردن شده و نيكوكاري روی پايههای موقت لولهای فولادی فراغ میگيرد.
محمدرضا والیزاده با كلام همين كه سرانجام تكه اعظم اين تيرها درب اصفهان ساخته شده و مابقی همان دروازه اندر رابطه تسلط مصنوع شكل است، تلويح آشكار گفتن كرد: ته از تكميل اختتام برپايي انتصاب تيرهای بالا، روی بالا حاكي بتونی اعمال میشود و آن وقت اين فراز رو از كابلهای برگماري شده صلاح طاعت بخشش روی پايلون آويخته خواهد شد.
پايلون (تيرك ستبر قوسی هيكل طرز) جسر محضر حضور رئيس الشهدا (ع) درون مطعم آهن رايزني اصفهان ساخته شده و حتي الحال مدخل سرپوش آينده برپايي انتصاب كابلگيرها احسان چهره دم هستند كه كاسه آوند موعد يك ماه بعدي به مقصد براي زنجان تعبير گرديده و برپايي انتصاب خواهد شد.

انتهاي وحي درود / ن

نصب تيرهای فولادی عرشه پل حضرت سيد الشهدا (ع)
[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 − 4 =