نرخ 21 ارز افزایش یافت

[ad_1]

نرخ 21 ارز افزایش یافت
[19،459،001] [19،459،002] [19،459،003] به گزارش خبرنگار [19،459،004] بورس، بانک وبیمه [19،459،005] گروه [19،459،006] اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان [19،459،005] [19،459،007]، بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز پنج شنبه 28 مرداد اعلام کرد. [19،459،009] [19،459،003] [19،459،010] [19،459،009] [19،459،003] براین اساس 21 نرخ ارز افزایش و 12 ارز کاهش و 6 ارز ثابت ماند.

نرخ روز گذشته (تومان) [19،459،072] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074]

[19،459،070] نرخ امروز (تومان) [19،459،072] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،076] [19،459،070] [19،459،077] ارز

[19،459،008] 31071 [19،459،008] [19،459،084] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،085] [19،459،086] [19،459،077] [19،459،008] [19،459،087] [19،459،077] [19،459،008] 31070 [19،459،008]

دلار آمريکا

[19،459،077] [19،459،008] [19،459،077] [19،459،008] 40515 [19،459،008] [19،459،084] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،092] [19،459،086] [19،45
9،077] [19،459،008] [19،459،087] [19،459،077] [19،459،008] 40553 [19،459،008] [19،459،088] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،093] [19،459،070] [19،459،071] پوند انگليس [19،459،008] [19،459،072] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،079]

[19،459،077] [19،459،008] [19،459،077] [19،459،008] 32294 [19،459،008] [19،459،084] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،085] [19،459،086] [19،459،077] [19،459،008] [19،459،008] 32331 [19،459،008] [19،459،088] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،089] [19،459،070] [19،459،071] فرانک سويس [19،459،008] [19،459،072] [19،459،008] [19،459،073]

[19،459،008] [19،459،008] 3692 [19،459،008] [19،459،084] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074]

[19،459،008] [19،459،008] 3697 [19،459،008] [19،459،088] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،093] [19،459،070] [19،459،071] کرون سوئد [19،459،008] [19،459،008]

[19،459،008] [19،459،008] 3791 [19،459،008] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074]

[19،459،008] [19،459،008] 3797 [19،459،008] [19،459،088] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074]

کرون نروژ

[19،459،008] 4708 [19،459،008] [19،459،084] [19،459،008] [19،459،073] [1
9،459،074] [19،459،092] [19،459،086] [19،459،077] [19،459،008] [19،459،087] [19،459،077] [19،459،008] 4720 [19،459،008]

کرون دانمارک

[19،459،077] [19،459،008] [19،459،077] [19،459،008] 465 [19،459،084] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،085] [19،459،086] [19،459،077] [19،459،008] [19،459،087] [19،459،077] [19،459،008] 465 [19،459،088] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،089] [19،459،070] [19،459،071] روپيه هند [19،459،008] [19،459،072] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،079] [19،459،102]

[19،459،077] [19،459،008] [19،459،077] [19،459،008] 8460 [19،459،008] [19،459،084] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،092] [19،459،086] [19،459،077] [19،459،008] [19،459،008] 8459 [19،459،008] [19،459،088] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،093] [19،459،070] [19،459،071] درهم امارات متحده عربی [19،459،008] [19،459،072] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074]

[19،459،008] [19،459،008] 103002 [19،459،008] [19،459،084] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074]

[19،459،008] [19،459،008] 103130 [19،459،008] [19،459،088] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،089] [19،459،070] [19،459،071] دينار کويت [19،459،008] [19،459،008]

[19،459،008] [19،459،008] 29685 [19،459،008] [19،459،084] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074]

[19،459،008] [19،459،008] 29674 [19،459،008] [19،459،088] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074]

يکصد روپيه پاکستان

[19،459،008] 30885 [19،459،008] [19،459،084] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،085] [19،459،086] [19،459،077] [19،459،008] [19،459،087] [19،459،077] [19،459،008] 31062 [19،459،008] [19،459،088]

یکصد ين ژاپن

[19،459،077] [19،459،008] [19،459،077] [19،459،008] 4007 [19،459،008] [19،459،084] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،092] [19،459،086] [19،459،077] [19،459،008] [19،459،087] [19،459،077] [19،459،008] 4007 [19،459،008] [19،459،088] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،093] [19،459،070] [19،459،071] دلار هنگ کنگ [19،459،008] [19،459،072] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،079]

[19،459،008] [19،459،008] 80704 [19،459،008] [19،459،084] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،085] [19،459،086] [19،459،008] [19،459،008] 80697 [19،459،008] [19،459،088] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،089] [19،459،070] [19،459،071] ريال عمان [19،459،008] [19،459،072] [19،459،008] [19،459،073]

[19،459،008] [19،459،008] 24148 [19،459،008] [19،459،084] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074]


[19،459،008] [19،459،008] 24216 [19،459،008] [19،459،088] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،093] [19،459،070] [19،459،071] دلار کانادا [19،459،008] [19،459،008]

[19،459،008] [19،459،008] 2315 [19،459،008] [19،459،008] [19،459،073]

[19،459،008] [19،459،008] 2339 [19،459،008] [19،459،088] [19،459،008] [19،459،073]

راند آفريقای جنوبی

[19،459،077] [19،459،008] 10605 [19،459،008] [19،459،084] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،092] [19،459،086] [19،459،077] [19،459،008] [19،459،087] [19،459،077] [19،459،008] 10651 [19،459،008]

لير ترکيه

[19،459،077] [19،459،008] [19،459،077] [19،459،008] 487 [19،459،084] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،085] [19،459،086] [19،459،077] [19،459،008] [19،459،087] [19،459،077] [19،459،008] 487 [19،459،088] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،089] [19،459،070] [19،459،071] روبل روسيه [19،459،008] [19،459،072] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،079] [19،459،112]

[19،459،077] [19،459،008] [19،459،077] [19،459،008] 8534 [19،459،008] [19،459،084] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،092] [19،459،086] [19،459،077] [19،459،008] [19،459،008] 8535 [19،459،008] [19،459،088] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،093] [19،459،070] [19،459،071] ريال قطر [19،459،008] [19،459،072] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074]

[19،459،008] [19،459،008] 2664 [19،459،008] [19،459،084] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074]

[19،459،008] [19،459،008] 2629 [19،459،008] [19،459،088] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،089] [19،459،070] [19،459،071] يکصد دينار عراق [19،459،008] [19،459،008]

[19،459،008] [19،459،008] 145 [19،459،084] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074]

[19،459،008] [19،459،008] 145 [19،459،088] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،093]

لير سوريه

23 ، 873 [19،459،084] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،085] [19،459،086] [19،459،077] [19،459،008] [19،459،087] [19،459،077] [19،459،008] 23921 [19،459،008] [19،459،088] [19،459،008]

دلار استراليا

[19،459،077] [19،459،008] 8286 [19،459،008] [19،459،084] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،092] [19،459،086] [19،459،077] [19،459،008] [19،459،087] [19،459،077] [19،459،008] 8، 285 [19،459،088] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،093] [19،459،070] [19،459،071] ريال سعودی [19،459،008] [19،459،072] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،079] [19،459،117] [19،459،081]

[19،459،077] [19،459،008] [19،459،077] [19،459،008] 82402 [19،459،008] [19،459،084] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،085] [19،459،086] [19،459،077] [19،459،008] [19،459،008] 82422 [19،459،008] [19،459،088] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،089] [19،459،070] [19،459،071] دينار بحرين [19،459،008] [19،459،072] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074]

[19،459،008] [19،459،008] 23135 [19،459،008] [19،459،084] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،092]

[19،459،008] [19،459،008] 23177 [19،459،008] [19،459،088] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،093] [19،459،070] [19،459،071] دلار سنگاپور [19،459،008] [19،459،008]

[19،459،008] [19،459،008] 2140 [19،459،008] [19،459،084] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074]

[19،459،008] [19،459،008] 2151 [19،459،008] [19،459،088] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،089]

ده روپيه سريلانکا

29،084 [19،459،008] [19،459،084] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،092] [19،459،086] [19،459،077] [19،459،008] [19،459،087] [19،459،077] [19،459،008] 29082 [19،459،008] [19،459،088] [19،459،008]

يکصد روپيه نپال

[19،459،008] [19،459،077] [19،459،008] 6532 [19،459،008] [19،459،084] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،085] [19،459،086] [19،459،077] [19،459،008] [19،459،087] [19،459،077] [19،459،008] 6531 [19،459،008] [19،459،088] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،089] [19،459،070] [19،459،071] يکصد درام ارمنستان [19،459،008] [19،459،072] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،079] [19،459،122]

[19،459،077] [19،459،008] [19،459،077] [19،459،008] 22437 [19،459،008] [19،459،084] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،092] [19،459،086] [19،459،077] [19،459،008] [19،459،008] 22595 [19،459،008] [19،459،088] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،093] [19،459،070] [19،459،071] دينار ليبی [19،459،008] [19،459،072] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074]

[19،459،008] [19،459،008] 4687 [19،459،008] [19،459،084] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074]

[19،459،008] [19،459،008] 4690 [19،459،008] [19،459،088] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،089] [19،459،070] [19،459،071] یوان چين [19،459،008] [19،459،008]

[19،459،008] [19،459،008] 89660 [19،459،008] [19،459،084] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074]

[19،459،008] [19،459،008] 89843 [19،459،008] [19،459،088] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074]

يکصد بات تايلند

[19،459،008] 7771 [19،459،008] [19،459،084] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،085] [19،459،086] [19،459،077] [19،459،008] [19،459،087] [19،459،077] [19،459،008] 7783 [19،459،008] [19،459،088]

رينگيت مالزی

[19،459،008] [19،459،077] [19،459،008] 28173 [19،459،008] [19،459،084] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،092] [19،459،086] [19،459،077] [19،459،008] [19،459،087] [19،459،077] [19،459،008] 28049 [19،459،008] [19،459،088] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،093] [19،459،070] [19،459،071] يک هزار وون کره جنوبی [19،459،008] [19،459،072] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074]

[19،459،008] [19،459،008] 35034 [19،459،008] [19،459،084] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،085] [19،459،086] [19،459،008] [19،459،008] 35124 [19،459،008] [19،459،088] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،089] [19،459،070] [19،459،071] یورو [19،459،008] [19،459،072] [19،459،008] [19،459،073]

[19،459،008] [19،459،008] 9036 [19،459،008] [19،459،084] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074]

[19،459،008] [19،459،008] 9122 [19،459،008] [19،459،088] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،093] [19،459،070] [19،459،071] يکصد تنگه قزاقستان [19،459،008] [19،459،008]

[19،459،008] [19،459،008] 460 [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074]

[19،459،008] [19،459،008] 460 [19،459،088] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074]

افغانی افغانستان

[19،459،008] 19097 [19،459،008] [19،459،084] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،092] [19،459،086] [19،459،077] [19،459،008] [19،459،087] [19،459،077] [19،459،008] 19048 [19،459،008] [19،459،088]

منات آذربايجان

[19،459،008] [19،459،077] [19،459،008] 1547 [19،459،008] [19،459،084] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،085] [19،459،086] [19،459،077] [19،459،008] [19،459،087] [19،459،077] [19،459،008] 1546 [19،459،008] [19،459،088] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،089] [19،459،070] [19،459،071] یک هزار روبل بلاروس [19،459،008] [19،459،072] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،079]

[19،459،077] [19،459،008] [19،459،077] [19،459،008] 3949 [19،459،008] [19،459،084] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،092] [19،459،086] [19،459،077] [19
،459،008] [19،459،008] 3949 [19،459،008] [19،459،088] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،093] [19،459،070] [19،459،071] سومونی تاجيکستان [19،459،008] [19،459،072] [19،459،008] [19،459،073]

[19،459،008] [19،459،008] 3123 [19،459،008] [19،459،084] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074]

[19،459،008] [19،459،008] 3112 [19،459،008] [19،459،088] [19،459،008] [19،459،073] [19،459،074] [19،459،089] [19،459،070] [19،459،071] بوليوار جديد ونزوئلا

انتهای پیام /

نرخ 21 ارز افزایش یافت
[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × پنج =