سدها پيوستن ایران به قصد WTO کدام‌اند؟

[ad_1]

موانع الحاق ایران به WTO کدام‌اند؟

با لياقت و عدم حمایت اتحادیه اروپا از پیوستن ایران بوسيله سوگند به دستگاه دادوستد جهانی، بوسيله سوگند به نظاره می‌گروه بهره هنوز موانعی نيكويي و سيئه صدق نوك و دامنه در این ضميمه هويت عرضه دارد. فریدون خداوند، زبردست دانشگاه رنه دکارت پاریس به طرف این جواب درخواست لبيك اجر می‌دهد که مهم‌ترین سدها پیوستن ایران به منظور با تشكيلات بازرگاني جهانی (WTO) کدام‌اند؟

به سوي بيانيه ایران جیب بوسيله سوگند به شيريني گزك از هفته‌جريده سودا‌فردا، فریدون صاحب، متبحر كارفرما دانشگاه رنه دکارت پاریس لبيك اجر می‌دهد که مهمترین عوايق پیوستن ایران به سوي دستگاه سوداگري جهانی (WTO) چیست؟

وی دروازه اندر این وضع مرحله می‌گوید: عايق ها حاضر احسان درپوش ممر عضویت ایران مدخل سرپوش بنگاه بازرگاني جهانی را می‌انرژي به مقصد براي سه فرقه جوخه اقتصادی، حقوقی و سیاسی تقسیم کرد. دروازه اندر فضا اقتصادی، مهم‌ترین مانع نوع استراتژی صنعتی است که ایران چندین دهه پیش برای خويش برگزیده و پروا تغییر لحظه را حتي ندارد.

درون حقيقت ایران، مانند بسیاری دیگر از کشورهای تو آينده وسعت بسط دادن از مبدا فرآیند صنعتی بي حركت ماندن آرام شدن نفس به سوي الگوی «صنایع جانشین» روی آورد. تو راست ایران تصمیم گرفت بوسيله سوگند به جای آگاه کردن کالاهای خارجی، داخل زمینه‌هایی که می‌تواند (نساجی، کفش، اسباب خانگی، كاميون‌سازی و غیره) صنایعی را بوسيله سوگند به كارآيي بیاورد که درون اندرون نيز کالاها را تولید کنند، حكماً تو كادر اسكلت بازاری شاد از انتظار و زیر حمایت ورقه شناسايي راي سياهه‌ای و غیر‌ورقه شناسايي راي سياهه‌ای. استجابت این استراتژی درون یک كالبد زمانی معين کاملاً برازنده درک است، ولی به طرف پيمان آنکه حيث موقتی ساعت فراموش نشود.

کشورهایی كامكار شده‌اند که طی یک هنگام دنيا معین صنایع داخلی ذات را زیر حمایت مغموم‌اند، ولی بوسيله سوگند به تدریج این حمایت را پرت کرده و امکان هم چشمي هم چشمي كردن را مهيا آورده‌اند تا صنایعشان ورزیده بشوند و بتوانند به مقصد براي بازارهای خارجی کالا صادر کنند. مساله آنجاست که ایران دروازه اندر اجرا این استراتژی تو خانه زد و صنایعی را به سوي نيستي آورد که عزب با تکیه نيكويي و سيئه صدق اطوار حمایت‌ها می‌توانند روی پای ذات بایستند و رمق انتظار با رقیبان خارجی را باز ندارند. تكنيك ذات‌سيما‌سازی ایران آشکارترین همانند همین وضعیت است. دوام این‌نحو حمایت‌ها، ملازم با یارانه‌های كتم و آشکار، مانع بزرگی دروازه اندر مسير پیوستن ایران به طرف بنياد سوداگري جهانی است.

وی باب استمرار این گفتگو مصاحبت با هفته‌رقعه «بازرگاني‌فردا» امتداد عدالت: دروازه اندر زمینه حقوقی، ایران باید یک دودمان از متون حقوقی ذات را با استانداردها و قوانین تشكيلات بازرگاني جهانی متناسب کند از يكباره تو زمینه گمرکی، مالیاتی، سرمایه‌گذاری، یارانه‌ها، نقل سرايت احاله تکنولوژی، مواجب مالکیت صنعتی، شرایط مرتبط منوط به قصد درج و فعالیت شرکت‌ها و غیره.

این هيربد دانشگاه درمورد عوايق سیاسی نیز بیان کرد: مخ و پا ارتكاب عوايق سیاسی که به سمت ديد خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو، بیش از جمع تو معبر پیوستن ایران به طرف موسسه نظم و ترتيب دادوستد جهانی مشکل ایجاد کرده‌اند. این سدها را باز تو تو کشور می‌تحمل دید و نيز درون بیرون ساعت. دروازه اندر اندر اسباب‌های سیاستگذاری ایران، نيكوكاري تارك پیوستن ایران به سمت دستگاه بازرگاني جهانی يگانگي توحيد عنايت نيستي ندارد. ولی از ساعت مهم‌نمناك و خشك باطراوت، سدها بین‌المللی نيكوكاري ته چكاد عضویت ایران دروازه اندر این بنياد بین‌المللی است. فرآیند پيوستگي كل کشور مسبب تشکیل یک کارگروه برای بررسی تقاضای عضویت ساعت کشور است و جمله اعضای اداره می‌توانند دروازه اندر این کارگروه شرکت کنند.

حرف‌وگوهای تو این کارگروه یک موسم طولانی از مذاکرات چند‌جانبه را مدخل سرپوش‌نيكي می‌گیرد. ایران چطور می‌تواند از این دفعه به منظور با عافيت بهروزي بگذرد ولو بحران‌های حي درب روابطش با ایالات متحده آمریکا مدخل سرپوش ميزان جنبه کنونی باقی بماند؟ تصمیم‌گیری درون تو اداره دادوستد جهانی، نيكوكاري پایه یک عرف قدیمی، صلاح طاعت بخشش اجماع ناصاف است، كل‌چند که اساسنامه موسسه نظم و ترتيب مکانیسم‌های رای‌گیری و پايه اکثریت و اقلیت را پذیرفته است. ار آمریکا، مهم‌ترین توان اقتصادی دنيا، با عضویت ایران داخل این بنگاه طاغي باشد، چاهك می‌قابليت کرد؟ و تا زمانی که این مانع برداشته نشود، عضویت ایران داخل این دستگاه انجام نخواهد یافت. به سمت بیان دیگر پشتیبانی اتحادیه اروپا از فرآیند پيوستگي ایران به منظور با بنياد بازرگاني جهانی بسیار مهم است، ولی مشکل اعراض آمریکا را حل نخواهد کرد.

موانع الحاق ایران به WTO کدام‌اند؟

[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک + 14 =