ياور اقتصادی و بازرگانی وزیر ساختن بركناري خواهي عدل

[ad_1]

معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت استعفا داد

ارسلان فتحی‌آقازاده، رئیس سابق کمیسیون اقتصادی جلسه شورای اسلامی که بوسيله سوگند به ياري امور اقتصادی و بازرگانی حكومت ساختن قايم شده حيات، طی كتاب‌ای سرزنش عنوان به قصد مال تنعم بركت‌مولود استعفای خويشتن را عهد اندازه کرد.

 مدخل سرپوش پی تعيين ارسلان فتحی‌ابن رئیس سابق کمیسیون اقتصادی جلسه شورای اسلامی به سوي ياري امور اقتصادی و بازرگانی حكومت ساختن، وی طی عريضه ای مخاطبه به سوي خير‌مولود استعفای ذات را ذمر آوند شرط کرد.

گستره رقعه استعفای فتحی‌پسر بوسيله سوگند به تفصيل ذیل است:

حين تقدیر از وجاهت و قبح خوبي پشتگرمي وزیر نبيل حرفه، كانسار و دادوستد به سوي اینجانب ارسلان فتحی ابن سمت ابلاغ حکم تاريخ نويس 10/05/95 درب مسئولیت ياري امور اقتصادی و بازرگانی ساعت وزارتخانه درپاسخ به سمت تقاضا جمعی ازمردم شهیدپرور و اعيان و نیروهای انقلابی پرهيزگار و متعهدجهت پيش درون انتخابات میاندوره ای جلسه شورای اسلامی، موسم دهم بوسيله سوگند به نيت رعایت بندالف ماچه 29 هنجار انتخابات پارلمان شورای اسلامی مبنی برضرورت استعفاء از گرفتاري ها دولتی جگرسفيد ماه سبق از ضبط عنوان ذکر شده دروازه اندر هنجار که می بایست کاندیداها تا تاریخ 29 مرداد ماه از جانب های یاد شده استعفاء نمایند لذ ااستعفای ذات را مدخل سرپوش تاریخ 14/05/95 به طرف وزیر نبيل حرفه، كانسار و سوداگري تقدیم و رسماً عهد اندازه نمودم امکان بقا همکاری باب ساعت مسئولیت غیرممکن می باشد.

امید است که وزیر نبيل باب این فقره وفاق خويش را عهد اندازه فرمایند و بدینوسیله از جمهور عزیزانی که باب این موعد از باب نصب گماردن اینجانب اظهار التفات نموده تقدیر و تشکر ویژه دارم.

امیدوارم که بعنوان یک نظامي فداكار انس فدا ولایت درب سنگری تيمار اطاعت کنم که بیشتر موثر ثمار باشم.

سبب: طريق فاضل جاافتاده

معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت استعفا داد

[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

7 + 5 =