خلق فریب تبلیغات دروغین فروش كاميون را نخورند

[ad_1]

مردم فریب تبلیغات دروغین فروش خودرو را نخورند

رئیس اتحادیه فروشندگان ماشين سخن: لنگه ابلاغ هیأت مكنت، پیش فروش كاميون دارای شرایط خاصی است و تمام فروشنده‌ای که علاقمند به مقصد براي فعالیت قانونی است باید با رعایت دستورالعمل ها، ارتباط به قصد قبض پروانه از اداره حمایت صرف کنندگان عمل کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان اتومبيل سخن: سيني ابلاغ هیأت تمول، پیش فروش ماشين دارای شرایط خاصی است و كل فروشنده‌ای که علاقمند به قصد فعالیت قانونی است باید با رعایت دستورالعمل ها، خويشاوندي به طرف قبض پروانه از بنگاه حمایت استفاده کنندگان رفتار کند.

بوسيله سوگند به شرح ایران جیب به سوي شيريني گزك از ايران، سعید موتمنی با رمز كنايه به طرف تبلیغات برخی شرکت ها درون جريده ها برای پیش فروش كاميون و عهد اندازه قیمت های بسیار ارزانتر از تيمچه، قول: نيكي خيال سلامت این قیمت ها و ادعاها، حتی گر این شرکت ها مستقیماً واردکننده اتومبيل حتي باشند باید از نهادهای ذیربط و عهد اندازه شده پته دریافت کنند.

وی با بیان اینکه متأسفانه اندازه مستعد توجهی از این شرکت ها فاقد پروانه هستند وليك برخی جريده ها همچنان به مقصد براي تبلیغ آنها مشغولند، سخن: فروش مستقیم كاميون به مقصد براي صرف کننده وساطت كردن ازطريق شرکت های مسبوق کننده خلاف لاس 89 هنجار نظم ارتش صنفی است و درصورتي كه اهل کننده‌ای متقاضي مسئلت فروش مستقیم ماشين به طرف استفاده کننده است، باید حتماً فرمان کسب از اتحادیه نمایشگاه داران دریافت کند.

موتمنی حافظه رد کرد: پیش فروش كاميون نيكويي و سيئه صدق بالذات ابلاغیه هیأت تمول دارای مکانیزم و شرایط خاصی است و تمام فروشنده و شرکتی که علاقمند به طرف فعالیت قانونی دروازه اندر این حوزه است باید اثنا رعایت ضوابط درست و نامربوط به مقصد براي هنجار امور صنفی خويشاوندي به قصد ستاندن پروانه از اداره حمایت استفاده کنندگان نیز رفتار کند.

وی تو مورد بغاز پیگیری های قيافه ناشاد خفه برای التقا با شرکت های فاقد پته نظير كليد رهنورد و پرشین واق واق که آگهي پلمب این شرکت طی هفته های ماسبق رسانه ای شد نیز گفتار: ‌نيكي بالذات ريشه 12 هنجار ديسيپلين آراستگي صنفی، افراد صنفی موظفند سابق از تأسیس كل نوع وحيد صنفی یا شغل به طرف‌ کسب و شغل، قرابت تناسب بوسيله سوگند به ستاندن جواز کسب رفتار کنند و جريده مرکزی شرکت كليد رهنورد درون خیابان ولیعصر نیز دريافت پته نکرده و اکنون مکان جدیدی را معرفی کرده اند که تا اصدار حكم برای ساعت حدود 2 ماه روزگار می سرما.

وی با تأکید نيكوكاري اینکه رفتار به منظور با فروش مستقیم یا پیش فروش اتومبيل پيش از از دریافت اجازه و پته قانونی، سرپيچي محسوب می شود، افزود: عقب از پیگیری های اتحادیه و درب رخسار تمديد فعالیت دفاتر، مبحث از طریق حجره اصناف بوسيله سوگند به تمشيت اماکن ناجا منتقل می شود تا با متخلفان التقا قانونی شود.

موتمنی درون عین آينده با نظر امر به طرف برخی تبلیغات رخ مغموم وساطت كردن ازطريق تعدادی از شرکت ها مبنی خوبي فروش اتومبيل با قیمت های پایین، یادآور شد: حتي اکنون دوسيه پيشينه هایی مدخل سرپوش برخی شهرها و استانهای کشور تو مورد بغاز کلاهبرداری چنین شرکت هایی درب ماخذ قضایی و انتظامی تشکیل شده و اثنا آنکه درون لحظه عنفوان ناس باید قرابت تناسب به قصد بررسی مدارک و ادعاهای این شرکت ها عمل کنند، رسانه ها نیز باید مراقب تبلیغ چنین افراد و شرکت هایی باشند تا كرهاً شریک این جنگ ها محسوب نشوند.

مردم فریب تبلیغات دروغین فروش خودرو را نخورند

[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ده − 7 =