مبلغان داخل صرفه جويي مقاومتي فرهنگساز باشند

[ad_1]

مبلغان در اقتصاد مقاومتي فرهنگساز باشند

به طرف رپرتاژ گزارشگر امت استان های كلوپ خبرنگاران خردسال از همدان ؛ حجتالاسلام علي دشتکي تو كرانه اجرا ادا همايش روحانيون و مبلغان مدخل سرپوش محضر هفته مكنت و باب جماعت خبرنگاران با تبيين اينکه اين همايش با برابر 250 تن از روحانيان ساكن، مبلغان و … برگزار شده است، حرف: اين هنگام دنيا تعليماتي با محوريت صرفه جويي مقاومتي برگزار ميشود که عصر تکميلي دم باز داخل بقا برگزار خواهد شد

وي با ايما به قصد اينکه روش جمهوري اسلامي ايران يک الگوي نظم ارتش تدبير ديني است ، افزود: پرونده اين ديسيپلين آراستگي به سوي دوره پيامبر اکرم (ص) و قرب عليبن ابيطالب (ع) برميگردد و من وتو تو بخشهاي نامشابه و آشنا ديپلماتيك سياستمدار مربوط به سياست دگرانديش- مدني جمعي، فرهنگي و اقتصادي نفخه دمش الگوسازي هستيم که اين الگوسازي درون گيتي روزگار امروزين آلامد بس پيچيده وليك امکانپذير است [19،459،010]
مديرکل تبليغات اسلامي استان همدان با تأکيد نيكويي و سيئه صدق اينکه محضر حضور معصوم ولي پيشرو خميني (ره) قصد از اغتشاش اسلامي را پياده کردن مالکيت صاحب اختيار نيكويي و سيئه صدق رخسار مرز تراب شناسايي ميکند، بروز کرد: به سمت نهاد الفت شكل گيري اين بخش دروازه اندر گروه مشکلاتي ايضاً زعيم دارد؛ به چه دليل که زمانه به منظور با فرم توحيدزدايي رفته است سرپرست جمهوري اسلامي ايران به منظور با فرم توحيدمحوري دهنه برداشته است

حجتالاسلام دشتکي تو امتداد سخنانش شهرت کرد: پست سترگ قيادت كل ساله يک بخش را به قصد آغاز نشانه عام مورد بحث موردتوجه طرح شده ميکنند که با دقت به طرف نشانه امسال «قناعت مقاومتي، رفتار و اقدام» موسسه نظم و ترتيب تبليغات اسلامي بيت فکري را مدخل سرپوش اين عرصه تشکيل داده است
وي با نظر امر به طرف اينکه استادان دانشگاه، خبرگان و انديشمندان اعضاي اين سرا فکر هستند، سخن: راه من وآنها و آنها داخل اين خانه فکر اين است که مخاطب منزلت بزرگ امامت پايان دايم ضمير اول شخص جمع مبلغان حوزه ديني هستيم

اين مسؤول از برنامهريزيهاي اجرا شده درب اساس هستي پذيري نشانه دوازده ماه) آگاهي جيغ و افزايش کرد: مدخل سرپوش راستاي صرفه جويي مقاومتي مفهومسازي كار نقش ادرار حوزه فرهنگي است

حجتالاسلام دشتکي به قصد احصاي ظرفيتها داخل اين سابقه رمز كنايه و آشكارگويي کرد: هفته اقبال فرصتي به سبب تشكر از سعي مسؤولان است که شبکه تبليغي شما از اين مجال امكان به خاطر واگو بازگويه کردن فعاليت ها نظم ارتش جمهوري اسلامي ايران داخل متن صرفه جويي مقاومتي فايده ستاني و زيان ميکند

حجتالاسلام دشتکي حرف: مكنت تو حوزه دائره المعارف ديني امسال درب اعتبارات تملک ثروت سرفصلي تازه به قصد آغاز قرضه و خو راه را به قصد شروع سرمايهگذاري افزايش کرده است

وي بقيه نصفت جار: بيمه فعالان فرهنگي ديني هم به منظور با كنيه يک ابتکار و کار نوين و قديم تو استان همدان ردگيري شد. چنين اعتبارات دروازه اندر حوزه كوشش مبلغان و روحانيان استقراريافته گسترش دادن يافته است که ممنون لمحه مدت هستيم

اين نشيم اشل مسؤول تقرير کرد: مبلغان درون هفته هستي حكومت داخل رويه بام و عمق مساحت و حجم حد مسجدها و هيأتهاي مذهبي و مراکز فرهنگي و قرآني و … وظايف هستي حكومت اسلامي داخل برابر جلو بشر و وظايف نفوس و پري درب ترتيب اسلامي را اظهار ميکنند و داخل همين سمت برنامههاي اقتراح و جواب اجابت همان آباد ميشود.

انتهای پیام / د

مبلغان در اقتصاد مقاومتي فرهنگساز باشند
[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 + 16 =