شناسایی بیش از 2 عندليب شرکت صوری درنظام مالیاتی

[ad_1]

شناسایی بیش از 2 هزار شرکت صوری درنظام مالیاتی
[19،459،001] [19،459،002] [19،459،003] حسین تاجمیر ریاحی داخل محاوره با گزارشگر [19،459،004] صرفه جويي و انرژی [19،459،005] طبقه [19،459،006] اقتصادی مجمع خبرنگاران خردسال، با رمز كنايه به قصد فعالیت شرکت ها کاغذی درکشور افزود: درحال حاضر بیش از 2 الف بلبل و 600 شرکت داخل تن شرکت های صوری و غیروافعی شناسایی و باب جهاز های نظم ارتش مالیاتی به قصد درج رسیده این درحالیست که بیش از عندليب شرکت دیگر درحال صائب آزمایی هستند

وی امتداد دهش: باتوجه به مقصد براي صدق آزمایی دراین شرکت ها، اگر پايدار شود این شرکت ها عمل به قصد فعالیت های غیرواقعی می کنند مدخل سرپوش جهاز های دستگاه مالیاتی . به طرف مندرج كتابت می دسته و این شرکت ها درنظام مالیاتی از ارج بايست محظوظ نخواهد هستي و عدم
ریاحی درادامه تصریح کرد: مودیان مالیاتی مراقب فعالیت غیرقانونی شرکت های کاغذی که با مقصد سودجویی، رفتار به منظور با کدفروشی و فرستادن سينه ها و ادخال فاکتورهای جعلی می کنند، باشند
مدیرکل صحيفه حقوقی موسسه نظم و ترتيب امور مالیاتی کشور امتداد دهش: بدبختانه این شرکت ها به سوي فرم و سوی خرید و فروش فاکتورها و اسناد و اوضاع غیرقانونی حرکت می کنند که این مسئله تحكم می تواند بازهم درب ديسيپلين آراستگي بانکی و همچنین ديسيپلين آراستگي مالیاتی، مشکلاتی را عده قلم نمره قسم زند.
ریاحی دروازه اندر دنباله با بیان اینکه بنگاه نظم ارتش مالیاتی داخل راستای تماس با این شرکت ها اقداماتی را انتها داده، لقب کرد: این اداره جهاز هایی را طراحی کرده تا فاکتورهایی که این شرکت ها به منظور با درون این جهاز ها روانه می کنند را بررسی کرده و عمل به قصد شناسایی این شرکت ها کند
وی درپاسخ به طرف این استفسار که فعالیت شرکت های کاغذی جسم بوسيله سوگند به شمار اندازه می آید و چاه ارگانی مسئولیت ساعت را برعهده دار است یادآورشد: به طرف زاويه اینکه این شرکت ها بعضا به سوي غايط فاکتور و همچنین بدون تصديق صاحبان شرکت های اصلی، رفتار بوسيله سوگند به غايط نيكي و عتاب لحظه شرکت ها می کنند، مجرم محسوب می شوند و تحت پیگرد قضایی رسم می گیرند.
مدیرکل جنگ حقوقی بنياد امور مالیاتی کشور حرف: فضله اسناد پیگرد قضایی دارد و اگر دراین تماس سودی ثمره شود به مقصد براي كنيه تحصیل از طریق حرام، قابلیت تعقیب دارد [19،459،007]

[19،459،007]

انتهای پیام / [19،459،007]

شناسایی بیش از 2 هزار شرکت صوری درنظام مالیاتی
[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده − چهارده =