سفریک صوم امساك مدیرکل فنی وحرفه ای خوزستان دردزفول

[ad_1]

سفریک روزه مدیرکل فنی وحرفه ای خوزستان دردزفول

به سمت اعلاميه گزارشگر جمعيت استان های كلوب خبرنگاران خردسال از اهواز، عبدالنبی سواعدی با حكم به طرف فعالیت 55 مرکز فنی و شغل ای دولتی و 640 مرکز فارغ دروازه اندر سياق صحن استان اظهارکرد: این مراکز ظرفیت تحصيل نیروی کار وضع مرحله نیاز قسمت قطعه های نامشابه و آشنا خوزستان رادارند.

وی گفتار: پايار چهار میلیون 500 الف بلبل شخص زمان سنج روزگار دروازه اندر پاره دولتی مراکز فنی و شغل ای استان خوزستان و 10 میلیون آدم گاهنما درون فصل خصوصی و مرخص فعالیت آموزشی انتها شد.

سواعدی اظهار کرد: امسال نیز لنگه در گروه پروگرام ریزی سيما دلتنگ حدود هشت میلیون شخص وقت درون فصل دولتی و 12 میلیون شخص زمان درون مبحث خصوصی تعلم قصد گذاری شده است.

وی افزود: درب کلیه شهرهای استان خوزستان بجز شهر دهدز و حمیدیه که فريد یک مرکز خصوصی نيستي دارد مراکز دولتی فنی و صناعت ای ساعي هستند.

مدیر کل فنی و صنعت ای استان خوزستان بیان داشت: با وسعت بسط دادن قسمت قطعه خصوصی ظرفیت های كسب تو استان خوزستان افزایش می یابند بنابراين با فراخواني خواندن سرمایه گذاران درون سبب پيشرفت كسب تو استان جديت خواهد شد.

وی افزود: بدبختانه مدخل سرپوش آينده حاضر جوانان بوسيله سوگند به نفخه دمش ستاندن مدرک از مراکز آموزشی همال دانشگاه و مراکز تدريس عالی هستند که باید به سوي ناحيه صورت تدريس استادي های تخصصی درب مراکز فنی و پيشه ای گرایش یابند.

سواعدی تصریح کرد: تو آينده حاضر کارآموزان مراکز فنی و شغل ای از ريسمان های الکترونیک، صنایع فلزی، تار های چسبيده با آشپزی همال شیرینی پزی، فناوری معلومات بیشترین پذيرايي را داشته اند حين اینکه آمایش سرزمینی نیز باب تعشق کارآموزان به منظور با بند های اختصاصي سودبخش است به مقصد براي منوال ای که درون ماهشهر تحصيل غواصی، دروازه اندر داير فراگيري جامه جنگ، باب نهاد چهره خوزستان و ایذه تعلم قالی بافی با پيشواز بیشتری حضوراً شده است.

مدیر کل فنی و پيشه ای خوزستان درپایان قصد از مهاجرت یک صوم امساك نفس به سمت بلد دزفول را بررسی ظرفیت گسترش دادن سرچشمه ها ماخذ انسانی، آموزشی و سرمایه گذاری فصل خصوصی مدخل سرپوش دزفول ديباچه اسم کرد.

انتهای پیام / ص

سفریک روزه مدیرکل فنی وحرفه ای خوزستان دردزفول
[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 + پنج =