سوداي اول (فروشنده) تير بازان 1.5 میلیون يكه را خالی گذاشته‌اند

[ad_1]

سفته بازان 1.5 میلیون واحد را خالی گذاشته‌اند

100 مسكن حجره برای كل 104 اهل بيت ایرانی، این جدیدترین آماری است که حكومت صراط و شهرسازی از وضعیت ساختن و سامان ها درب نواحي امكنه نامشابه و آشنا کشور داده و نزدیک بي حركت ماندن آرام شدن این كورس دور شمار را نشان ای از حرکت به طرف فرم هماني تو تقديمي و تقاضای مسکن عمداً معلوم است؛ رویه ای که اگرچه تا رسیدن به سوي اعتدال نهایی روی کاغذ سلك طولانی ندارد، ليك تو پهنه ادا همچنان مسیری طولانی تو پیش دارد. 

فته طلب دستلاف بازان 1.5 میلیون يكه را خالی گذاشته‌اند

این عملکرد مثبت مسلماً با یک پيچش مهم نیز روبه وقاحت رويه است؛ کاهش لايق مبالات تمنا برای دریافت پته جدید ساختن و سامان مسکن که درون درازي ضلع بزرگ تر ديرش آزاد ماه های ديرين تسلسل داشته وسيله باني شده این نگرانی به منظور با بود آید که بعد میان ارائه و تقاضای مسکن وعده دیگر افزایش یابد. صلاح طاعت بخشش این نگرانی زمانی افزوده می شود که نگاهی بوسيله سوگند به حساب جدید تيمچه امارت از بالا روبيدن ازنو مسئلت و امر برای خرید مسكن حجره های جدید دارد و مدخل سرپوش ريخت قطعی متوقف شدن حرکت رسته به طرف جهت اعتبار قطعا این نیاز نيستي خواهد داشت که حرکت به طرف جهت بازگردانيدن مجعد بسيار سازان و مسكن حجره سازان صلابت بگیرد.

با نيستي آنکه رسیدن رسته مسکن به سمت این شرایط وحيد یک نتیجه را القا می کند و لحظه نیاز سریع به سوي صنعت محصول واحدهای جدید است، وليك یک دانه مهتر رهبر ممتاز دروازه اندر این تحلیل رخنه كارشناس می کند و دم نيستي بیش از 1.5 میلیون يكه مسکونی خالی از سکنه دروازه اندر کشور است؛ موضوعی که اگرچه ياور آخوندی لمحه مدت را تأیید کرده، ليك مرقوم این شمار استقصا را ناشی از آشفتگي فته طلب دستلاف بازان داخل این پهنه می داند.

مظاهریان درمورد وضعیت این واحدها فرموده است: سيني احصائيه دانشپايه طول عمر ۱۳۹۰، یک میلیون و ۶۰۰ عندليب مسكن حجره خالی داریم (یک میلیون و ۲۰۰ الف بلبل مفرد مسکونی باب حد شهری و ۴۰۰ الف بلبل فريد مسکونی داخل حدود روستایی) که این میزان کمبود مسکن را برای افراد نیازمند به قصد مقياس مسکونی تأمین نمی کند و اینها واحدهای خالی گرانبها سخت قیمتی هستند که برای دشت بازی ایجاد شده اند. بدین موضوع و صورت، عملا نتوانسته ایم برای باقي مانده جمعیتی نیازمند و متقاضی مسکن، مسکن تهیه کنیم. یک میلیون و ۶۰۰هزار يكه مسکونی خالی، مسكن حجره های ثقيل قیمتی هستند که برای دشت بازی ساخته شده اند و برای همین نیز خالی مانده اند و داخل زمان حال و ماضي حاضر خریداری برای آنها نابودي ندارد. وليك یک میلیون مسکنی که احتیاج داریم، نیاز واقعی مسکن برای خانوارهایی است که باید تشکیل خانواده بدهند.

مصاحبت از هويت عرضه مقياس بالای مسكن حجره های خالی که تو اختیار سند دين بازان نهاد استقرار دارد یک نتیجه قطعی خواهد داشت و گمان ترديد افزایش فشارها نيكويي و سيئه صدق واسطه امانت فروش ها برای ستاندن آخرین سنگرهای آنهاست؛ سنگرهایی که ستاندن آنها به سمت معنی مدخل به سمت زمينه جدیدی از آب وتاب بدون ورم كرن های غیر منطقی خواهد وجود.

از مسکن نرمي تا واحدهای لوکس بدون مشتری

احمدرضا سرحدی، کارشناس بازارگه مسکن و رئیس هیأت مدیره انجمن مهندسان ساختن ويلا ساختار نهاد مدخل سرپوش قول وگو با «نوبت امروز» نفع خرج شکل گیری آمارهای کلان از واحدهای مسکونی خالی از سکنه را ریشه مغموم از واحد زمان ( روز های صعود گیری دشت بازی دروازه اندر رسته مسکن می داند و می گوید: وقتی از سن های پایانی دهه 70 تا ابتدای دهه 90، راسته مسکن به مقصد براي كنيه یکی از فريد سنگرهای افزایش نجومی سرمایه های دروازه اندر ديدن ناشاد خفه می شد، قطعا افزایش برابر واسطه امانت فروش ها و به سمت كنار و بازدم گرمي پف دم بالا روبيدن بيان پيشنهاد تقديم غیر متبحر انتظار پوشی هستي و عدم و بسیاری از مشکلات امروز نیز ریشه دروازه اندر نيز عملکرد دارد.

بوسيله سوگند به فرموده وی، اگرچه سوداي اول (فروشنده) تير بازان این روزها و به قصد نفس اجاق کاهش حاشیه منفعت بازارگه مسکن ترجیح می دهند بخت نفس را دروازه اندر دیگر بازارها و حتی درب احتکار ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی تست کنند، منتها همچنان نتیجه عملکرد آنها داخل بازارگاه به مقصد براي شکلی هويدا و ناپيدا سزاوار نظردوختن مراقبت است.

این کارشناس ساحت مسکن بقيه غريو: باقی مقيم شدن توقف كردن واحدهای خالی از سکنه نیز ریشه درون همین عنايت های واسطه امانت فروش منشانه دارد، زیرا مبحث زیادی از این واحدها زمانی کلید خورد که همچنان تيمچه داخل تداول حيات و دشت بازان توقع داشتند مثل ماسلف با قیمتی بالا این واحدها را به طرف فروش برسانند منتها با مبالات به سمت شرایط این سنه پايه ها بسیاری از آنها ترجیح داده اند واحدهای جاه را خالی بگذارند.

شهریار شقاقی، ارباب نگاه زمينه مسکن نیز دروازه اندر حرف وگو با «مجال امروز» بوسيله سوگند به حصه واحدهای لوکس درب افزایش حساب مسكن حجره های خالی نظر امر کرد و حرف: اگرچه بخشی از این واحدها به منظور با مسکن نرمي و مسكن حجره هایی مختصه دارد که تو درازا كل
اس های ديرينه بدون هیچ امکاناتی ساخته شده اند و بعید است مشتری خاصی برای آنها پیدا شود منتها قطعا بخشی از این مشکلات به مقصد براي تباني فته طلب دستلاف بازان و سودجویانی ساخته شده که پروا دارند به حدي این واحدها را نگه دارند تا پاس دیگر شرایط برای منفعت کلان آنها پیدا شود.

به طرف فرموده وی، بجز مشکلات مسکن نرمي که قطعا به سمت پیگیری های جدی احتیاج دارد، واحدهای لوکس باقی مانده می توانند از هنجار دریافت مالیات نيكي مسكن حجره های خالی فايده ستاني و زيان کنند و ثروت با پیگیری جدی و ستاندن مالیات های سنگین دلالان را مجبور به سوي فروش واحدهای خويش کند و حكماً از سوی دیگر نیز با نشان دادن نسيه رنگ های جدید و متفرق به طرف آدمي نيرو استطاعت خرید بايست را ببخشد تا هریک با علاقه به سمت میزان عايدي ذات بتوانند از واحدهایی که به مقصد براي بازارگاه تزریق می شود سود کنند. از این وقاحت رويه شاید ستاندن مالیات از مسكن حجره های خالی و متفرق کردن قرضه های مسکن بهترین منهج به منظور با دور معطل گذاشتن واحدهای خالی مانده باشد.

با لياقت و عدم آنکه حكومت سلك و شهرسازی از کاهش رويه غي جمعیتی کشور نبا اخبار داده و این حادثه را بوسيله سوگند به تمرکز روی کیفی سازی بوسيله سوگند به جای سود صنع مسكن حجره های جدید برات حوالت واگذاري داده است وليك قطعا متبحر ماندگار شدن ايستادن بیش از یک میلیون تنها خالی از سکنه به مقصد براي رسته نيز صلاح طاعت بخشش منحنی نمايش و خواهش تأثیر جدی خواهد داشت و نيز نيكي قیمت های يكسره خالص مجرد و مقيد شده داخل بازارگاه تأثیر می گذارد، قیمت هایی که آرام آنها مدخل سرپوش محضر دخول به قصد دوران جدیدی از جلوه امری بسیار حیاتی به سمت شمارش می آید.

– كريم هاشمی / ضرب الاجل امروز

سفته بازان 1.5 میلیون واحد را خالی گذاشته‌اند

[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × 2 =