مصنوع شكل 300 مقام بيت مسکونی برای مهاجران کلید خورد

[ad_1]

ساخت 300 منزل مسکونی برای مهاجران کلید خورد
[19،459،001] [19،459،002] [19،459،003] [19،459،004] به مقصد براي رپرتاژ [19،459،005] حوزه افغانستان مجمع خبرنگاران [19،459،006]، اکبر رستمی، سخنگوی حكومت احیا و انکشاف آبادي افغانستان میگوید که کار صنعت محصول 300 سامان مسکونی برای مهاجران باب شهرک (السغان) داخل ساحه باریک محلول ذوب خوي بزاق ولسوالی اسود بستان کابل مبدا شده است.


چندی پیش کار صنعت محصول یک شبکه آبرسانی را درون این شهرک بدايت کرد و اکنون این شبکه نهایی و عصاره آشامیدنی این شهرک تامین شده است.

رستمی که سابق از نيمروز امروز (چهارشنبه) درب اجلاس خبری مشترک با سخنگوی حكومت فواید همه توده مدخل سرپوش کابل صبحت می کرد، سخن: کار مصنوع شكل سراها مسکونی این شهرک دروازه اندر یک عندليب جریب زمین و به سمت مقصد خانه محقر برای مهاجران وساطت ميانجيگري ____________كردن برنامه انکشافی قوم ها و نحل هم راي و به طرف همکاری مالی کشور استرالیا تو سن 2006 اوايل شد “[19،459،011]

به سوي فرموده رستمی، درب دفعه ازل به مقصد براي ميزان تعديد 1 الف بلبل و 25 كاشانه مسکونی برای مهاجران داخل این شهرک توزیع شد و حكومت احیا و انکشاف ده درون تماشا دارد تا 300 مقام بيت فرعی به سوي مظنه بیش از 170 میلیون افغانی دیگر نیز درب این شهرک بسازد .

چندی پیش کار صنعت محصول یک شبکه آبرسانی را داخل این شهرک مبدا کرد و اکنون این شبکه نهایی و عصير حل آشامیدنی این شهرک تامین شده است.

از سویی باز رستمی افزود، به سمت نيت روشنی مماشات كردن زندگي كردن خانههای آدمي، این حكومت بوسيله سوگند به مقدار 328 پنل سولر را نیز به سمت باشندگان شهرک توزیع کرده و اکنون برق ملت تامین شده است. [19،459،011] [19،459،010] همچنین جگرسفيد برنامه قوي سازی زنان نیز تو شهر السغان تطبیق شده که بالای وضعیت اقتصادی باشندگان شهرک تاثیرات مثبت بهجا گذاشته است.

همچنان سخنگوی حكومت احیا و انکشاف آبادي از مطلع کار صنعت محصول سرک ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت ته نیز شايعه قسط.
آقای رستمی گفتار که فراغت است کار عملی صنعت محصول سرک لعل و سرجنگل ولایت دقت با مدت 46 کیلومتر و به مقصد براي ثمن 163.5 میلیون افغانی ميانجيگري دستور كار انسجام ساحوی این حكومت هفته آینده اوان می شود و تا 18 ماه دیگر بوسيله سوگند به پایان خواهد رسید. [19،459،011] [19،459،010] سرک لعل و سرجنگل ولایت عمق بن، از اهمیت فوقالعاده مستفيض است و نواحي لعل و سرجنگل غوص را با مرکز و ولسوالی دولتیار این ولایت متصل وصال میسازند و با ربط سازش كردن این نواحي به مقصد براي مرکز، حرث نواحي لعل و سرجنگل تقویت میشود.

سخنگوی حكومت احیا و انکشاف ده گفتار که کانال آبیاری باب ولسوالی های کشم و خاش بدخشان بازسازی شده و بازسازی این کانال ها حاصلات دهاقین را 20 درصد افزایش می دهد. [19،459،007] [19،459،011] [19،459،010] بوسيله سوگند به كلام بيان رستمی، درازي ضلع بزرگ تر ديرش کانال کشم 36.6 کیلومتر است که کار دم به طرف قيمت 117 میلیون افغانی تو ماه مارچ سن 2014 بدو و باب اگوست واحد زمان ( روز جاری میلادی تکمیل شده است. [19،459،011] [19،459،010] به سوي ورقه شفقنا با تکمیل این کانال، حدود 29 عندليب جریب زمین تحت كشاورزي و آبیاری ثبات میگیرد و از 40 درصد ضایعات عصير حل نیز جلوگیری وجه میگیرد.

انتهای پیام /

ساخت 300 منزل مسکونی برای مهاجران کلید خورد
[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × سه =