انتظار مريض باب شرکت‌های بیمه چاه پیامدی برای ملت دارد؟

[ad_1]

رقابت ناسالم در شرکت‌های بیمه چه پیامدی برای مردم دارد؟

رئیس کل بیمه مرکزی ایران پاداش قسط که توقع ناخوش فاسد تو شرکت‌های بیمه چاهك پیامدی برای عوام دارد؟
به سوي شرح اقتصادنیوز، عبدالناصر همتی باب این وضع مرحله بیان کرد: عملکرد سه‌ماهه ابتدا عام ۱۳۹۵ نشانه می‌دهد حق بیمه دروازه اندر این موعد ۲۰ درصد رويش داشته و اميد می‌فرزند با این‌روال، ضریب توانايي بیمه از ناحيه زمين تاخت درصد بگذرد. اثنا اینکه تو یک دهه ماسلف ضریب نفاذ اعتبار بیمه به سوي 1.9 درصد رسیده که از میانگین تيمچه منا که 1.7 درصد است کمی بالاتر است، وليك با میانگین جهانی که حدود 6.5 درصد است، بسیار مسافت فرجه جدايي خلال داریم. داخل این موعد 6.9 میلیون قطعه حادثه آسيب ادا شده است و جريمه پرداختی ۳۲ درصد نمو بلوغ داشته و انتساب زيانمندي به منظور با حق بیمه به قصد 62.5 درصد رسیده است. 
وی که با دادوستد‌فردا قول‌وگو می‌کرد، افزايش کرد: سه بند انسان سوم، زندگی و مداوا پیشتاز بوده است و صلاح طاعت بخشش بالذات آخرین پي جويي، بیمه ایران ۳۲ درصد و غیردولتی‌ها ۶۸ درصد سوق و ميدان معامله را بوسيله سوگند به نفس مختصه داده‌اند. درمورد توقع دردمند درون شرکت‌های بیمه نيز باید گفتار که این نوع توقع به سوي ضرر ناس است. انتظار فنی به سوي گسترده بسيار بیمه‌مسير است منتها آنچه نيز‌اکنون بوسيله سوگند به فقره درون تار‌های دوا، شرر‌سوزی، باربری، مسوولیت و تا ماه پيش تن سوم بین شرکت‌های بیمه فنا داشت خير‌يگانه فقط هم چشمي هم چشمي كردن ناپاك حيات بلکه به مقصد براي بیمه‌عبور نيز کمکی نمی‌کرد. شفافیت و طرح بیمه مرکزی و هماهنگی بین بیمه‌های اجتماعی و بازرگانی به منظور با معنای این نیست که کل دفتر بیمه‌های بازرگانی و اجتماعی دروازه اندر زیرمجموعه یک وزارتخانه واضح كوك گويا براق شود بلکه باید بیمه‌های بازرگانی تحت ديد وزارتخانه‌های اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی نیز زیرمجموعه وزارتخانه‌های اقتصادی باشند. طريقت کنونی بیمه خوشي است ليك باید متحد‌نمسار شده و کمیته‌های هماهنگی مبارك شود. از سویی طرح‌های فرهنگی و تبلیغاتی شرکت‌های بیمه باید به قصد مشي‌ای متحد، انسجام يافته و پيشه‌ای پیش جويبار تا از موقعيت این طرح‌ها، کل تكنيك بیمه سودبرنده شود و مجرد و متاهل بوسيله سوگند به فکر تبلیغ برای یک شرکت نباشیم.
همتی دروازه اندر دنباله باب استجابت انعكاس به مقصد براي این استفسار که تو مورد بغاز تخلفات باب فن بیمه چاهك طرح‌ای دارید؟ نیز اظهار کرد: معتقدیم باب مورد ازل باید کمیته پابرجايي بازارگاه سرمایه ایجاد شود. با دل سوزي به مقصد براي اینکه بیمه، مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه و بانک كل سه عضو بازارهای مالی هستند برای هماهنگی بیشتر بین آنها باید کمیته استواري راسته سرمایه ایجاد شود تا بخش هماهنگی سیاست‌ها اجرا شود و تکلیف انس نیز رخشان شود. دروازه اندر مورد بغاز تخلفات داخل حرفه بیمه با جدیت ملاقات رفتار خواهیم کرد. باید فعالیت‌های مرتبط منوط به سمت بیمه‌های زندگی و غیرزندگی را مهجور جداگانه کرد و از این پشت به منظور با شرکت‌های آميخته اجازه نخواهیم انصاف.
وی تصریح کرد:از سویی داخل شرکت‌های قاطي باید ذخایر بیمه‌های زندگي به سوي هيئت فرم زلال تابان شود. از سویی خریداران محصولات بیمه‌ای دقت داشته باشند نيز‌كوه طور که بانک مرکزی نظر احسان فعالیت بانک‌ها را خوبي تقبل دارد، بیمه مرکزی نیز وظیفه مراقبت تماشا نيكويي و سيئه صدق فعالیت شرکت‌های بیمه بازرگانی را نيكوكاري تعهد دارد.

رقابت ناسالم در شرکت‌های بیمه چه پیامدی برای مردم دارد؟

[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 − 6 =