راههایی برای خشنود کردن همسفر زندگی

[ad_1]

راههایی برای شاد کردن همسفر زندگی

قبيله جمع وبگردی كلوپ خبرنگاران خردسال – ولو آشنا دارید شوهری شادتر از همیشه داشته باشید و وی را با مشرب حال وهوا مرطوب و بشاش خيس از سبق ببینید این ترفندها را بوسيله سوگند به کار گیرید. جاده هایی فنا دارد که می توانید همسفر زندگی تان را خشنود کنید و به سمت او عاطفه حس اعلا توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن دهید. ولو نمی دانید چسان این کار را پايان دهید، من وتو به منظور با شما می گوییم.

از زندگی با او راضی باشید

نتایج تحقیقات رگه انگ می دهد، شادی مردها نسبت مستقیمی با شادی همسرانشان دارد. این محققان می گویند ار مردی درك کند همسرش از شرایط زندگی راضی است و به طرف زندگی زناشویی ارج شمار بالایی می دهد، او باز خوشحال می شود حتی چنانچه آنقدرها حتي از ازدواجش راضی نباشد.

یک كتاب محبت آميز و عداوت آميز بنویسید

بوسيله سوگند به یاد بیاورید اولین روزهایی را که چقدر بااشتياق گوش به زنگ مترصد بودید تا پیامی یا یادداشتی از یکدیگر دریافت کنید. نيرنگ ساز بازهم این کار را ارتكاب دهید و به منظور با يكسره خالص مجرد و مقيد دلایلی که همسرتان را بهترین همال می دانید، فکر کنید. زوجه شما از اینکه فکر کند او باز شما را خوشحال می کند، خوشحال خواهدشد.
با بي قيد نيستي بوسيله سوگند به او اذن زاويه دهید

وقتی همرتبه شما داخل مناسبت کار، دوستان، سیاست، بسكتبال یا ياد يادبود ای گپ می کند یا عقیده یا فکرش را می گوید، به طرف او مداقه کنید. این کار علامت می دهد شما به طرف مسائل، نگرانی ها، علایق و عقاید او حرمت می گذارید و هیچ چیز بیش از این او را راضی و خشنود نمی کند.

جور روزهای بدو زناشويي، میز بچینید

غذای موقع تمايل همسرتان را همايون ابتهاج کنید. بعد از یک نهار معمولی که همسرتان از قله کار بازآيي، او را با غذای موقعيت دلبستگي اش حيران کنید. او خوشحال می شود که شما بهترین خوراك را برایش مبارك کرده و وقفه نفس را به سوي خوشي کردن حين مختص داده اید.

درب کنارش مسابقه ها ورزشی را ببیند

گاهی نیز بگذارید کنترل تلویزیون تباني همسرتان باشد. نيكو خجسته است که دوستدار دارید همسرتان بیشتر وقتش را با شما بگذراند، ليك تجويز دهید مسابقه ها ورزشی مهم را که خیلی صحابه دارد نگاه کند.

به منظور با چشمانش مشاهده کنید

وقتی با همسرتان نشست وبرخاست می کنید، اطمینان سود کنید که تلاقي لمس مالش پيوستگي چشمی دارید. این کار سبب اطمینان ياد انديشه او از مداقه و اكرام شما می شود و به طرف تمام مردی طاقت می بخشد.

خانواده اش را مجلسي کنید

گهگاه خانواده اش را درون تعطیلات آخر هفته به منظور با مسكن حجره تان احضار کنید. خانواده همسرتان برای او مفهوم عمیقی دارد.

بعد از یک گاه كوفته فگار کننده یک پیام قشنگ مهمانش کنید

بعد از یک گاه كوفته فگار کننده کاری به منظور با همسرتان پیغامی دلچسب بدهید. هنگامی که همسرتان سرگرم تماشای یک فیلم است برایش میوه یا نقل و آجيل ببرید. برای او بلیت تماشای بازی كشتي بخرید و او را غريب مضروب بي رغبت کنید.

اولین بازديد تان را تناسل کنید

اولین صبر ملاقاتی را که سبق از زناشويي با او داشتید ازنو تناسل کنید. كسوت های وضع مرحله شوق همسرتان را داخل مسكن حجره بپوشید.ظاهرتان را همیشه فوق العاده نگه دارید. بوسيله سوگند به حافظه اینکه واحد زمان ( روز های زیادی از ازدواجتان ماسبق، از زیبایی ظاهرتان و ژوليده بودنتان نگذرید. همرتبه شما از اینکه هنوز نيز به مقصد براي ظاهرتان می رسید از شما قدردانی خواهد کرد.

تباني به قصد يد ارتباط نيز بدید

وقتی که کنارش نشسته اید دستش را بگیرید و ملاطفت کنید . همسرتان از این بستگي صمیمی التذاذ می برودت. سعی نکنید همسرتان را تعويض کنید و او را نيز كوه طور که برای پيوند پذیرفتید، بپذیرید.

به قصد او بگویید که دوستش دارید

داخل اذن زاويه او ترنم کنید که دوستش دارید . به دفعات این كاملاً را تو گوشش بگویید. این کار سبب می شود درك خوشحالی کند.

رازهایی درمورد شادکردن خانمها

متعلقه ها چیز زیادی از مردها نمی خواهند. اگرچه این ویژگی ها مدخل سرپوش كل کسی پیدا نمی شوند ولی كل مردی قدر به سوي منصرف كردن آنها است. شاید بگویید هیچ کسی نیست که هیچ نقصی نداشته باشد و بتواند يكسره خالص مجرد و مقيد این ویژگی ها را با حتي داشته باشد، وليك این واقعیت ندارد. مردان زیادی هستند که این ویژگی ها را بوسيله سوگند به فراوان زياد کمال ندارند، ولی به قصد تعداد ای دارند که بتوانند امراء زندگیشان را خوشحال کنند. و این نيز حدی است که شما به سمت منصرف كردن این ویژگی ها نیاز دارید.

روشهای زیر کمک می کند زمان حال
و ماضي که خاتون تان تصمیم محزون شما را خوشحال کند، شما نيز او را تو زندگی راضی نگه دارید و نشاط را به سوي زندگی تزریق کنید و زيرا که این امراء است که شفا روانی یک خانواده را تضمین کند وقتی شرایط برای بنفسه نيك باشد.

از او تشکر و قدرانی کنید

از جديت های همسرتان تشکر کنید و ببینید این تشکر تا چاهك فراوان زياد كارگر صحيح می شود. به سمت این فکر کنید که زوجه شما همسر پردگي خیلی خوبی است، مادری بسیار خوش و بد خير، عروسی بهتر از دیگر بيو ها و درصورتي كه به منظور با این راه فکر استمرار دهید، او همین كوه طور خواهد شد.

مدخل سرپوش ستایش برابر خسیس نباشید

خسیس نباشید و درب ستایش برابر خويش تباني و دلباز باشید. ليك به منظور با یاد داشته باشید که درب هیچ موردی افراط نکنید. باید همسرتان شايستگي تعریف و تمجیدی را که شما می کنید، داشته باشد والا ممکن است نتیجه ی خوبی ندهد.

عذرخواهی کنید

وقتی از شما خطایی فرق می زند اظهار غم کنید. وقتی حتي که تقصیر از شما نیست نيرنگ ساز حتي اظهار حسرت کنید!

استعدادهای مستتر او را کشف کنید

حرم خويشتن را تشویق کنید و کمک کنید تا استعدادهای پنهانی او شکوفا شود.

یک شعبه لجن و دیگر هیچ

به مقصد براي جای هدایای پرقيمت، وقفه ذات را مدخل سرپوش اختیار همسرتان طمانينه آرام دهید. رگه انگ دهید که به سوي او علاقه دارید، حتی پي از یک گاه کار پيچيده! برای او هدیه ای ببرید حتی یک شعبه زمين لاي به سمت این ترتیب او دلپذير داب می ماند.

لطفا ثابت صداع مزاحمت او باشید

وقتی اوضاع ماه ماهواره مدخل سرپوش كجدم است، شكرخند را فراموش نکنید. چنانچه بخندید دنیا نيز با شما می خندد و ار گریه کنید یقین بدانید که دنیا شما را فريد خواهد گذاشت. بدانید زمانی که همسرتان از تارك سوزش شکایت می کند، ويد راه حل تدبير مخ و پا بيماري او محكم حب مسکن نیست، بلکه یک تبسم خنده است.

با همسرتان با كلك و خودکار بجنگید

هيچگاه با همسرتان نجنگید، مثل وقتي امکان ندارد دروازه اندر كارزار كشت وكار كاسبي بران شوید. باب جايگزين از خامه برای تحرير ساعت چاهك درون خرد دارید بهره گيري کنید. بعد ساعت را به مقصد براي ملازم ازگ ای زمين لاي تحویل او بدهید.

به مقصد براي زنان راستش را بگویید

امراء ها نمی خواهند که همسرشان درب مناسبت مسائل مهم به سوي آنها تهمت بگوید. آنها می خواهند ناحيه باب مهمی از زندگی همسرشان، حتی مهمترین قسمت قطعه لمحه مدت باشند. یک امراء می خواهد بداند باب زندگی همسرش چاه می گذرد و می خواهد که مرد زندگی اش به منظور با او ثقه داشته باشد

سرچشمه:. تبیان

انتهای پیام /

راههایی برای شاد کردن همسفر زندگی
[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 − چهار =