دخان مشارکت باخوروسازان خارجی درچشم پارچه سازان داخلی

[ad_1]

دود مشارکت باخوروسازان خارجی درچشم قطعه سازان داخلی

رضارضایی آلت انجمن عدد سازان كاميون درگفتگو با گزارشگر صناعت، بازرگاني و کشاورزی جمعيت اقتصادی كلوب خبرنگاران خردسال تصریح کرد: هرفعالیت اقتصادی درصورتي كه ازنظر کمیت محدودیت داشته باشد، دربازار قیمت يكسره خالص مجرد و مقيد شده بیشتری پیداخواهد کرد بویژه محصولات صنعتی همچون قطعات اتومبيل که هزینه های اولیه دم زيرا چونان مصنوع شكل شكل وتجهیز ضمايم خويشاوند بسیار بالاست و دروازه اندر نتیجه تولید دم درواحد کم پيوسته به سوي نفع افزوني نیست.

وی بااشاره به مقصد براي غیر رقابتی ماندگار شدن ايستادن تولید قطعات ماشين درون تیراژ بسته ، تاکید کرد: درصورتي كه روش است خودرویی با همکاری وشراکت خودروسازان خارجی درایران تولید شود باید باشرط تولید دست كم 40 درصد از قطعات ساعت وساطت كردن ازطريق تكه سازان داخلی رخسار پذیرد درغیراینصورت صدمه جدی به طرف صناعت تكه سازی من وتو رسيده می شود.

رضایی تصریح کرد: اگرچه شرکت های خودروسازی داخلی باشرط تولید 40 درصد ازقطعات خودرودرداخل ایران باشرکت های خارجی پيمان نامه بسته اند وليك درصورتیکه تیراژ تولید این خودروهای جدید مشارکتی پایین باشد، عملا شرکت های عدد سازی داخلی پرتوان به سوي تولید دم نخواهند حيات زیرا هزینه مطلق شده به طرف دلیل تعویض شكل ها وحتی درمواقعی ایجاد حروف تولید جدید بسیار بالا خواهد روال.

كارمند انجمن پاره سازان امتداد عربده: دراین قيافه قیمت كامل يكدست شده خرده دانه بالا رفته ودر نتیجه قیمت كاميون نیز افزایش خواهد داشت واین دستور برای فروش ماشين دربازار مشکلات وسیعی بوجود می آورد

وی بابیان اینکه خرده دانه سازان داخلی ازتوانایی های بالایی برخوردارند، تاييد داشت: درصورت پایین مماشات كردن تیراژ خودروهای جدید، عدد سازان باكفايت توانایی تولید حين بدلیل اقتصادی نبودن، پرتوان به سمت صنعت محصول قطعات این محصولات نخواهند هستي و عدم ودرنتیجه این قطعات نیز از بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل باخبر می شود.

رضایی درپایان افزود: پارچه سازان من وايشان نتوانسته اند درون راسته های خارجی وصادرات کالاهای نفس به سمت جایگاه مناسبی تباني یابند وبی شک دخان مشارکت بدون طرح باشرکت های مهتر رهبر ممتاز خارجی به سمت نظر پاره سازان داخلی خواهد روال.


انتهای پیام /

دود مشارکت باخوروسازان خارجی درچشم قطعه سازان داخلی
[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × 3 =