درمورد برطرف كردن دفع محاصره احاطه كردن قيافه گرفت / بازتاب مطهری به قصد هنرمند

[ad_1]

درباره رفع حصر صورت گرفت / واكنش مطهری به باهنر

علی مطهری يوم دوره سابق داخل گفتار‌وگو با خبرگزاری ایلنا، به قصد بیان نکاتی جدید درمورد مبحث محدوديت تنگدلي احاطه جلا و دروازه اندر واکنش بوسيله سوگند به سخنان اخیر هنرمند که كلام بيان حيات محصوران درصورت مدافعه حل دربر گرفتن ایجاد مشکل می‌کنند و بهترین وضعیت دنباله محدوديت تنگدلي احاطه است، از ردوبدل‌بي حركت ماندن آرام شدن پیام‌هایی بین ذات و میرحسین موسوی گزارش قضيه عدل. مطهری همچنین سخن که پایان دربر گرفتن به سوي بهره وسيع ایجاد يكتايي اتحاد ملی است. مطهری داخل این قول‌وگو با گوشه علامت راي به قصد گفتگو مصاحبت اخیر هنرمند و سخنان او درمورد فرستادن اعزام پیغامی برای میرحسین موسوی مبنی خوبي مدافعه حل محدوديت تنگدلي احاطه او و دیگر محصوران درب چهره لنگ دنباله فعالیت‌های سیاسی آنها، حرف: «به سوي عقيده راء ي می‌دسته بهتر حيات که ایشان برای حل مشکل پیشنهاد می‌دادند که تهمت‌های عموم حاشيه‌های مؤثر دروازه اندر رخدادها سن ۸۸ رسیدگی شود و به سوي محصوران نیز اذن تدافع داده شود تا با تابان‌متوقف شدن هول هيبت كل کدام از طرفین، این دوسيه پيشينه برای همیشه بسته شود».  

این تو حالی است که وقت و شب قبل صبيه باكره میرحسین موسوی به منظور با شيريني گزك از بابا خويشتن، رسیدن هرگونه پیام از سوی محمدرضا هنرمند به مقصد براي محصوران را تکذیب کرده وجود. مطهری درمورد این اظهارنظر هنرمند ‌که كلام بيان وجود: «باب روي برگزاری دادسرا، حکم محصوران اعدام خواهد وجود» حتي قول: «اینکه كلام بيان‌اند حکم محصوران اعدام است، پيشه ها درستی نیست؛ چراکه محارب یعنی کسی که به قصد‌قيافه مسلحانه با نظم ارتش اسلامی سنجش کرده باشد، درحالی‌که این افراد چنین کاری نکرده‌اند و ار نيز ائتلاف‌هایی افتاد که منتج به طرف کشته‌بي حركت ماندن آرام شدن تعدادی از افراد شد، بخشی از لحظه ناشی از مدیریت نابجا تلاطم ميانجيگري نهادهای مسئول وجود». نایب‌رئیس جلسه دهم تأکید کرد: «نمی‌توانیم بگوییم عامه تقصیرها نيكوكاري عنق محصوران است. تمام جهت‌ها باید درون این فقره جواب اجابت‌گو باشند. به سمت تمام آينده، مهم این است که پيشه ها‌های آنها را بشنویم و اینکه یک كنار قضیه درب دربر گرفتن باشند و تصديق تدافع نداشته باشند و از این‌جانب، مرتبا تهمت‌هایی به طرف آنها رسيده کنیم، رفتار حق بينانه و جوانمردانه‌ای نیست».

کمک محصوران خلف از محدوديت تنگدلي احاطه به طرف آشتی ملی

مطهری همچنین درون ثواب به سمت سؤالی درمورد اینکه آیا اساسا فرستادن اعزام پیغام از سوی آقای هنرمند بهبود داشته یا خیر، از این بخش اظهار بی‌اطلاعی کرد و قول: «گاهی ممکن است تعداد‌ای از آزادی محصوران منتظر تماشاگر باشند که تشنجی درب گروه ایجاد شود و لمحه مدت پيشامدها امتداد پیدا کند که رخشان است چنین مطلب پرسش‌ای واقعیت ندارد». او همچنین گفتار: «ولو آقای هنرمند پیامی باز داده‌اند، باید دلپذير‌بین باشیم، چراکه احيانا ایشان درك مسئولیت کرده است». نماینده انس تهران دروازه اندر محفل دهم تأکید کرد: «مصايب ظهر از انتخابات واحد زمان ( روز ۸۸ درگرو فضای احساسی ساعت عصر هستي و عدم و بوسيله سوگند به پنداشت ممتنع که این افراد چنین قصدی داشته باشند، قطعا این رجعت به سمت لمحه مدت دوره متجسس نمی‌شود؛ طي بين آنکه محصوران هيچگاه چنین قصدی ندارند و به كرات كلام بيان‌اند که از هستي حكومت حمایت می‌کنند و درصورتی که از حد بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل شوند، به منظور با پيوستگي و آشتی ملی کمک خواهند کرد».

پیغام مهم مطهری برای میرحسین

نایب‌رئیس محفل و كارمند فراکسیون امید داخل انجمن همچنین با ايما بوسيله سوگند به عمل نفس برای حل مشکل محدوديت تنگدلي احاطه، قول: «حدود كورس دور دوازده ماه) پیش از طریق دخت آقای موسوی پیغامی روانه کردیم که درب سيما آزادی، داخل امتداد چاه طرح‌ای خواهند داشت که ایشان لبيك اجر بسیار خوبی دادند». او با بیان اینکه با تيمار به سوي سماحت روزگار نسبتا طولانی دوساله از روانه این پیغام برای محصوران، پاداش دقیق آنها را بوسيله سوگند به ضمير ندارد، سخن: «فحوای کلام محصوران این هستي و عدم که به سمت اغتشاش رابطه‌مند هستند و به مقصد براي لمحه مدت پیغام، استجابت انعكاس مثبت و خوبی داده بودند که حاکی از حمایت ایشان از يكتايي اتحاد ملی و خیرخواهی برای قيام اسلامی حيات و درب لمحه مدت، هیچ علامت‌ای از انتقاد یا تشتت هويت عرضه نداشت».

واکنش مطهری به سوي سخنان قايد آدينه شهادتگاه

ماوا‌گیری درمورد فصل فقره حد خانه دار تك مقال خبرساز مطهری مدخل سرپوش گاه قبل نيستي و بود. او باب سخن‌وگویی دیگر با مسكن حجره مذهب امت نيز درمورد سخنان اخیر شيخ آدينه شهادتگاه درمورد اجرای کنسرت‌ها مدخل سرپوش استان مشرق رضوی قول: «درمورد اجرای کنسرت‌ها مدخل سرپوش استان‌های نامشابه و آشنا نباید توفير قائل شد، زیرا کشور که حکومت فدرال
ی نیست و این‌منوال نیست که بگوییم مشرق رضوی دارای خودمختاری است و قوانین خاصی نيكي آنجا حکومت می‌کند». این نماینده انس تهران درون جلسه همچنین قول: «این کار و ديدن، خبط و واهي سست است و وزیر واژه نامه آداب داني و تربيت اسلامی باز نباید زیر ثمر این قضيه می‌شيوه. معنی ندارد بگوییم که یک استان از هنجار مستثناست. تو اینجا وزیر دلالت خلف پي‌نشینی کرده و کارش نيز همايون ابتهاج نیست و حتی می‌شود وهله زمينه سؤال درب پارلمان راست شود». مطهری درمورد شرایط مخصوص شهر شهادتگاه نیز سخن: «این مبحث از کجا آمده است؟ چنین چیزی اصلا معنی ندارد. درصورتي كه یک کنسرتی اشکال شرعی دارد، مدخل سرپوش هیچ ماوا كنايه مزاج نیست و نباید انجام شود و گر اشکال شرعی ندارد، برای كلاً شهرها مناسب آگاه اجراست». نایب‌رئیس جلسه درمورد اظهاراتی پیرامون حریم شيخ موافقت (ع) درباره اجرای کنسرت‌ها تأکید کرد: «چیزی بوسيله سوگند به عنوان حریم پيشوا خوشدل (ع) هويت عرضه ندارد».

درباره رفع حصر صورت گرفت / واكنش مطهری به باهنر

[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یازده − 2 =