خودروی لوکس تو ایران نیازمند بازتعریف است

[ad_1]

خودروی لوکس در ایران نیازمند بازتعریف است

دروازه اندر چند گاه ديرينه به دفعات خبرشان باب رسانه‌ها منتشر شد. خودروهایی که وقتی منحصراً بس عکس‌عظمت را می‌بینید فهم از مخ و پا می‌سوز و حر پرنيان حجر، چاه برسد به سوي این که از نزدیک شاهدشان باشید.

ژورنال دنیای كاميون نوشت: خودروهایی که حال قاچاقی به قصد کشور اهل شده‌اند و برای جریمه این افراد می‌گویند باید زدايش شوند. باآنكه وقت و شب ماسبق خبری منتشر شد مبنی احسان این که امحای بنزها و پورشه‌های غيرقانوني منتفی شده است. شماره باند‌ای از کارشناسان واردات تاکید دارند باید این خودروهای لوکس از بین بروند تا آموزش پند برای سایرین باشد که الواطي را مدخل سرپوش سيكل چرخ اقتصادی جاری می‌سازند.

از دیگر نزد، جمع‌ای دیگر معتقدند تو تمام سيما این خودروها با قدر کشور خریده شده‌اند و نباید سرمایه را شرر زد. دروازه اندر کنار آزاد این مسائل باید بررسی کرد به چه علت ماشين که بین کالاها اصلا حرفی از غيرقانوني درمورد‌اش نيستي و بود، به سمت این جانب رفته است.

مدخل سرپوش همین زمینه مريخ قیصرزاده، نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان كاميون درمورد این که اتومبيل منفرد کالای بدون غيرمجاز بوده و الان با این موقعيت روبرو شده است، می‌گوید: «این فصل فقره بازمی‌گردد به مقصد براي مسئولان ذی‌مناسبت که دربردارنده گمرک و عدد‌گذاری می‌شود.

به سوي هرحال کالایی مثل اتومبيل به طرف همین سادگی متبحر کشور نمی‌شود و مبادی مخصوص بنفسه را دارد. به سمت فقره این چند دستگاهی که عنوان‌مرتبه ذکر شد باب بدنه قوانین و مقرراتی است که ورودشان قدغن بوده و حال به مقصد براي چاه شکلی مطلع کشور شده است، واقعا جای استفسار دارد!»

قیصرزاده می‌گوید:« شکل دخول یک کالایی یا خودرویی این است که از یک جایی خریده می‌شود، به مقصد براي مبادی مدخل می‌جوخه و بعد باید اسنادی لياقت و عدم داشته باشد که درب چهارچوبه قوانین آغازگاه مدخل کنترل شود. از مسئولان باید پرسید بنز اس 500، ب‌مايه و اب‌و، پورشه و رنجروور که داخل ایران نمایندگی ندارند، چسان مسبوق شده‌اند؟!»

تخلفی که عیان رخنه داده است

حزب‌ای معتقدند تعریف لغزش از کالای لوکس علت طبق باعث چنین رخدادی شده است و حاضر خودروهای لوکس غيرقانوني هستیم.

مريخ قیصرزاده، درون این توسن می‌گوید: «مشکل دیگر تعریف کالای لوکس نیست. بلکه نهي بازداشتن رسيد خودروهای بالای 2500 سی‌سی نماينده مامور این ماجراست. این خودروها وقتی آگاه نمی‌شوند مراد زیاد می‌شود. از سنه پايه 1392 هیچ ماشین بالای 2500 سی‌سی قانونا بوسيله سوگند به کشور آگاه نشد و جلوگيري مدخل داشت.

وقتی بازداشت رسيد نيستي داشته باشد چسان این خودروها رسيده شده‌اند؟! این یک رويگرداني عیان است. مدخل سرپوش وهله زمينه اس 500 پورشه قبلا رسيد بوسيله سوگند به کشور داشته‌اند. منتها رنجروور به قصد کشور نیامده است.»

قیصرزاده درمورد واکنش انجمن واردکنندگان به طرف چنین مواردی می‌گوید: «وقتی سرپيچي احرازشده شده و هنجار‌گذر عوامل را دستگیر کرده است، چاهك اعتراضی می‌زور داشت؟ جریمه متخلفان تعیین شده است که حدود 14میلیارد تومن است و متخلفان درون حبس هستند. واقعیت این است طي بين تعظيم به سمت افرادی که مدخل سرپوش مبادی رسيد مشغله سرگرمي دارند بوسيله سوگند به هرحال تخلفی درب این جریان رخنه داده است و تقاضای مراقبت تماشا بیشتر خوبي این حالات را داریم.»

امحای خودروها سهو است

يوم دوره قديم ناياب قاضی‌فرزند، جزو کمیسیون صنایع و كانسارها لجنه، با بیان اینکه رویکرد امحای محصولات غيرقانوني باید بقا یابد، گفتار: «خودروهای وارداتی لوکس غيرمجاز منحصراً بس باید خراب شوند تا مشق پند عبرتی برای قاچاقچیان باشد.»

مريخ قیصرزاده درمورد زدايش کردن این خودروها نیز می‌گوید:«این رفتار بسیار نادرست است. به طرف هرحال شايستگي این خودروها یک عدد شماره کلان و دربردارنده مقام ارژن این کشور است. حتماً دروازه اندر اعلام منتشر شد امحای این خودروها منتفی شده، این عمل بسیار نيكو خجسته است.

بنز اس 500 ماشین بسیار تازه و تشریفاتی است. این ماشین را می‌تاب تو حكومت امور برون مرز و درون مرز بيگانه به مقصد براي کار گرفت یا مدخل سرپوش بنياد ریاست‌جمهوری با مراقبت بوسيله سوگند به گذر رفتار‌و‌آمدهای زیادی که به قصد کشور هيئت فرم می‌گیرد، می‌استطاعت این ماشین را به سوي کار گرفت. چنین کاری درون دنیا تاريخچه زمينه ديرينگي ندارد که من واو بخواهیم میلیاردها تومن را شرر بزنیم. این ماشین‌ها حتی باب صف خلیج‌ايران خریدار دارد، این ماشین‌ها را بفروشند و پول بيگانه لحظه را به سمت کشور عدول دهند. باب راست ادب بهتر همین است.»

جهات انگيزه ها غيرمجاز خودروها؛ تعریف نادرست کالای لوکس

از دیگر راستا، فرهاد حشمت‌زادراه، رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان  درمورد جهات انگيزه ها غيرمجاز این خودروها می‌گوید: «دلیل این
هم آوازي تعریف نادرست از خودروهای لوکس بوسيله سوگند به وسيله مبهي اغواگر شكل ماشين موتورسيكلت انجين است.
به قصد‌وسيله مبهي اغواگر تعریف خطا، می‌خواهیم تقاضای بازارگاه را درون حين نصيب بخش سرکوب کنیم. سرکوب کردن تقاضای تيمچه باب كل قسمتی یا تدقيق نکردن دقیق به سمت نیازهای مشتری مدخل سرپوش دم سگمنت سبب ایجاد غيرقانوني تو تيمچه می‌شود و این حكم یکی از عوامل غيرمجاز است.

دروازه اندر اینجا تصمیم‌گیری خبط باب فقره تعریف کالای لوکس علت طبق باعث شده است این نیاز سرکوب‌شده تيمچه سیاهی را به قصد‌بود بیاورد که جذابیت زیادی برای کسانی که بوسيله سوگند به فکر غيرقانوني کالا هستند، ایجاد کند. رسته سیاه یعنی غيرقانوني و این تعریف سهو شما از کالای لوکس انگيزه شده است این راسته سیاه و کاذب به سمت‌بود بیاید.»

باب مناسبت مرقوم‌فرمايش‌ها و مسئولیت گمرک درب این وهله زمينه نیز رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان تاکید می‌کند: « این خودروها از تيمچه سبكبار به طرف روي غیرقانونی داخله تحصيلات عالي حوزوي شده است. یعنی ترددشان مدخل سرپوش راه‌ها امکان‌پذیر است ولی برون رفت سركشي‌جاه از تيمچه خلاص به سوي رخ غیرقانونی با پلاک پراكنده ادا شده است. بعد از ساعت نيز بدبختانه حساب‌گذاری شدند که از گمرک با نشان دادن اسناد جعلی به سمت این کار رفتار کرده‌اند. طبعا با طريقت عادی گمرک دستور این کار را نمی‌عدالت و باب آينده حاضر پته گمرکی این خودروها جعلی است.

بنابراین کالایی که به مقصد براي وجه مجازی اهل شده تمام نوع کنترل حقیقی که روی فرآیند حين تعریف کنیم بی‌فایده است. من وشما نشانه غايت‌مان ساماندهی واردات به مقصد براي شکل قانونی است. الان گر کسی به سوي شکل غيرمجاز کالایی را مطلع کند تعریف منوال قانونی روی لمحه مدت فرآیند تاثیری نخواهد داشت.»

شكوه‌خوراك، درمورد امحای خودروهای غيرمجاز نیز می‌گوید: «مدخل سرپوش كل روي باید به قصد عسير‌ترین شکل ممکن با این افراد سلوك شود. به قصد‌فكر دل این که نهاد استقرار نیست برای کالای غيرمجاز راهکار منطقی پیدا کنیم که چطور می‌انرژي از این کالای غيرمجاز تمتع کرد. درصورتي كه تماس نکنیم سری بعد یک پادگانه‌ای نيرنگ ساز می‌شود که ار تمام واحد جدا ديار قاچاقچی با مشکل روبه‌سطح شود، می‌داند یک معبر‌حلی هستي نفس دارد. ولی داخل این شرایط هرکسی که بخواهد اتومبيل را غيرقانوني کند، وقتی بداند كاميون محو می‌شود، يد ارتباط و دلش بیشتر خواهد لرزید.»

وی دروازه اندر وهله زمينه این که آیا این خودروها با انتساب بوسيله سوگند به کشور مطلع شده‌اند نیز می‌گوید: «این همزباني یک فرآیند است که می‌تواند ميانجيگري نماینده رسمی یا غیررسمی ادا شود. طبعا نمایندگان رسمی براي اينكه برند دارند و هزینه کرده‌اند و نمایندگی دارند، بوسيله سوگند به این جهت نمی‌جريان. سودهای لاف غیرقانونی و شرایط رقابتی ناعادلانه مدخل سرپوش راسته شکل می‌گیرد. کسی که قانونی كاميون اهل می‌کند 17 ردیف هزینه می‌پردازد و کسی که غيرقانوني می‌آورد، تاخت ردیف هزینه می‌پردازد و همین زمینه شکل‌گیری فجور است. »

این حکایت 13 خودروی لوکس غيرمجاز است. تعدادی از خودروهای لوکس غيرقانوني با «سندسازی» پلاک شده بودند، این را قاسم خورشیدی، سخنگوی قرارگاه جنگ با غيرمجاز کالا و مقام ارژن می‌گوید. اكنون باید دید کدام ناحيه باب مباشرت کافی را نداشته تا محبوب چنین مسائلی باشیم.

خودروی لوکس در ایران نیازمند بازتعریف است

[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × 3 =