مادام ها "زرشک پلو با طاير" نخورید / سروكار مستقیم طاير و خرچنگ تيرماه تومور بدخيم سینه!

[ad_1]

خانم ها

به سوي اعلاميه گزارشگر حوزه سلامت و علاج فرقه جوخه علمی پزشكی انجمن خبرنگاران خردسال ؛ دروازه اندر طی تحقیقات جدید پزشکان دریافتند پر طاير به مقصد براي تنهایی تهدیدکننده سلامتی نیست ليك از آنجایی که امروزه بوسيله سوگند به بهره پر و جيد دم سوزن استروئیدی (محرک هدايت و ضلالت) تزریق می کنند علف چري كردن لحظه برای سلامتی كالبد بدنه زيان آور است. [19،459،011] [19،459،002] [19،459،012] [19،459،011] [19،459،002] استروئیدها به سمت ميل رويش سریع جوجه ها دروازه اندر جيد و حال آنها تزریق می شود و با این شیوه نوبت جاري برای هدايت و ضلالت طاير بسیار کاهش می یابد.
گفتنی است؛ از خراج تزریق این هورمون می قابليت به طرف اختلالات هورمونی، کیست رحمی و خرچنگ تيرماه تومور بدخيم سینه ايما کرد که زیاده روی داخل صرف پرنده می تواند پيامدها ترميم ناپذیری به منظور با همگام داشته باشد

[19،459،002]

[19،459،002] بايسته به طرف ذکر است؛ افراد سابق از خرید طاير حتما باید لحظه را از مراکز ارزشمند بهداشتی خریداری کنند و به طرف اتيكت انگ ساعت تدقيق ویژه ای داشته باشند.

سبب:myhealthylifevision
انتهای پیام /

خانم ها
[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × 1 =