حکمتیار به منظور با زودی تفاهمنامه صفا را باب کابل جايزشماري میکند

[ad_1]

حکمتیار به زودی تفاهمنامه صلح را در کابل امضا میکند

به منظور با بيانيه حوزه افغانستان معهد زورخانه خبرنگاران ، «حبیبالرحمان حکمتیار» پسر گلبدین حکمتیار قدوه فرقه اسلامی حکمتیار ذمر آوند شرط کرد: درون باب موضوع مضمون توافقنامه آشتي بخت افغانستان و گروه بهره اسلامی حکمتیار فهم شده و این توافقنامه دستينه میشود

وی تصریح کرد: به سوي زودی گلبدین حکمتیار قيادت فرقه اسلامی حکمتیار برای امضای توافقنامه نزاع به مقصد براي کابل خواهد . آمد

حکمتیار گواهي داشت: فرقه اسلامی حکمتیار تنها مگر لاغير با “جمهوری اسلامی افغانستان” بوسيله سوگند به درك رسیده است

وی افزود: جمهوری اسلامی افغانستان برای آزاد ناس کشور پذيرفتني است، از سوی دیگر حکومت يگانگي توحيد ملی نیز یک حقیقت است وليك نمیتواند بیش از كورس دور دانشپايه طول عمر روزگار کند

حبیبالرحمان حکمتیار افزود: انگيزه تأخیر مدخل سرپوش عهد اندازه نتیجه نقش توافقنامه آشتي این هستي و عدم که نسخهای از لحظه داخل اختیار حکمتیار ثبات داشت و چشم به راه اظهار ديد نهایی او . بودیم

وی گفتار: حکمتیار سپس از بررسی و پژوهش نقشه نمودار شكل توافقنامه آشتي با فحوا دم وفاق کرد و بزودی به قصد کابل خواهد آمد

پسر گلبدین حکمتیار اظهار داشت: فرقه اسلامی حکمتیار بخشی از خواستههای خويش را نادیده غمگين است ولي توقع دارد که بخت کابل نیز برخی اصلاحات را داخل توافقنامه آرامش ادا دهد که دروازه اندر همین پيوستگي مادههای 4، 8 و 13 نیازمند مقال دوباره است. [19،459،006] [19،459،006] این جزو هیئت اعزامی حکمتیار بوسيله سوگند به کابل بقيه عربده : درون نهایت اشرفغنی و حکمتیار تصمیمهای مشترک خويشتن را باب وضع مرحله این مبحث خواهند گرفت و این تو حالی است که ثروت کابل از متحقق مستجاب روا متوقف شدن خواستههای فرقه اسلامی اطمینان داده است

حکمتیار تأکید کرد: راهبر جمع اسلامی قصد نامشروعی از سوی بخت نمیپذیرد و هیچ هدف ثروت نامشروعی نیز نخواهد داشت

وی اعتراف داشت: برخی شایعات احسان این امر پاچين میزند که فرقه اسلامی حکمتیار هراس روبه رو درون ثروت کابل میخواهد و یا به سمت نفخه دمش کسب وزارتخانهها و ولایتها است، ليك این كار بهبود ندارد.

هیئت اعزامی گروه بهره اسلامی حکمتیار برای گفتوگو با منزلت ها پست ها کابل برای چگونگی روش آشتي برای دومین ثمر است که آگاه کابل میشوند.

درون اولین انجمن نمایندگان ثروت و هیئت عده اسلامی حکمتیار که دروازه اندر اواخر ثور / اردیبهشت ماه عام جاری درون کابل برگزار شد، كورس دور قبل نيكوكاري روی موافقتنامهای 25 صفحهای به مقصد براي سازش رسیدند. [19،459،006] [19،459،006] این موافقتنامه دروازه اندر 3 نوبت و 26 ماچه تکمیل شده است و درب دوران بدو ساعت نظريات اساسی دروازه اندر هنگام انفصال دوم وظایف و تعهدهای خيز سمت و درب نوبت سوم موافقتهای ناهمگون آمده است.

انتهای پیام /

حکمتیار به زودی تفاهمنامه صلح را در کابل امضا میکند
[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 4 =