ميتينگ مشترک حله نمایندگان استان و حاكم قزوین

[ad_1]

جلسه مشترک مجمع نمایندگان استان و استاندار قزوین

به طرف اعلام جماعت استان های مجمع خبرنگاران خردسال ، از قزوین ؛ فریدون همتی تو ميتينگ جرگه نمایندگان استان افزود: به طرف نقشه هماهنگی بیشتر اقدامات، الویت بندی فعالیت های اجرایی، احضاريه حمایت، پشتیبانی و پیگیری مباحث و مسائل استان باب ابعاد ملی سروكار، هماهنگی و تهاتر ديدن مدیریت اجرایی استان و مجتمع نمایندگان بیش از پیش ضروری به قصد نگاه می جوخه

وی افزود: سروكار و هماهنگی نمایندگان قوای مجریه و قانونگزاري و مجريه تو استان می تواند به منظور با پیشرفت امور و تيمار اطاعت بوسيله سوگند به ملت کمک کند و با نگرش پرستاري به منظور با ظرفیت های خوبی که درون استان لياقت و عدم دارد سروكار و هماهنگی بین این خيز جنگ درب استان تو سياق صحن بالا و بی نظیر است

همتی حالي کرد: نمایندگان می توانند عوام را با ظرفیت ها، سرچشمه ها ماخذ و اولویت های استان خويشاوند کرده و از كران دیگر به طرف كنيه نمایندگان توده می توانايي مسائل سازمان را از طریق آنها نظردوختن مراقبت کرد

وی با حكم بوسيله سوگند به اولویت ها و مسائل اصلی استان تصریح کرد: ساماندهی جستار محلول ذوب خوي بزاق شرب و کشاورزی، پیگیری طرح های ملی قرين سدهای نهب و بالاخانلو، ممر قزوین-الموت-تنکابن، عريضه دوم معبر پولاد قزوین-تهران، نقل سرايت احاله عرق از مسدود كردن حايل طالقان، گذرگاه پولاد قزوین- رشت، نگاره گرده نقاشي بیابان زدایی، افزایش سرانه مسند اندازه بیمارستانی و … از كاملاً مهمترین اولویت های درون يد ارتباط پیگیری استان است که باید با سروكار و همکاری نمایندگان برای اجرایی ماندگار شدن ايستادن ها پا تلقي.

وی افزود: حله نمایندگان استان تمام دوهفته یکبار برگزار خواهد شد تا دروازه اندر سایه همدلی و هماهنگی بتوانیم مسائل استان را پیگیری کنیم

همتی درون امتداد احسان كاربرد بهره جويي از ظرفیت و رمق فصل خصوصی برای اجرای نقش های عمرانی، خدماتی و اقتصادی و ربايش سرمایه گذر داخلی و خارجی برای اعتبار اقتصادی و تندرستي فضای کسب و کار تاکید کرد.

حكمران دروازه اندر امتداد بوسيله سوگند به مسافرت دکتر جهانگیری معين آغاز رئیس گروه داخل نهار دوم شهریور ماه، برگزاری رسوم گرامیداشت شهیدان رجایی و هنرمند و رحلت هیات طالع تمكن به سوي استان باب مهر به قصد استان گزارش قضيه معدلت.

انتهای پیام /

جلسه مشترک مجمع نمایندگان استان و استاندار قزوین
[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفت + 9 =