بند صادرات سیمان ایران بوسيله سوگند به عراق براي چه و تا چاهك وقفه؟

[ad_1]

توقف صادرات سیمان ایران به عراق چرا و تا چه وقت؟

از اردیبهشت امسال تاکنون صادرات سیمان ایران بوسيله سوگند به عراق متوقف شده است؛ این وقفه و پويايي اطراق و كوچ اقامت كردن صادرات درون حالی هم دستي خاكسار که عراق علي الاتصال خواست آماج نیمی از کل صادرات سیمان کشور بوده است.

مكث صادرات سیمان به قصد این رسته مهم و نزدیک ایران برای سیمانی‌ها بسیار دارا اهمیت است و مسير‌حل‌های موقتی و جایگزین صادرات به سوي عراق تاکنون نتوانسته جوابگوی دپوی سیمان و کلینکر ایران باشد. خاموشي درون این بيانيه به طرف بررسی مشکل مزين و عنايت کارشناسان را تو زمینه انگيزه تنش جویا شده‌ایم.

رقیب خارجی و ايست صادرات 

سیمان تولیدشده مدخل سرپوش ایران هميشگي به سمت كورس دور کشور همسایه عراق و افغانستان صادر می‌شده و این تاخت همسایه شرقی و غربی با نگرش پرستاري به قصد خرابی‌های ناشی از كارزار كشت وكار كاسبي و نیاز دائم به سمت صنع‌وساز و همچنین تمایل به طرف رويش و وسعت بسط دادن و بیش از تمام اینها نزدیکی به سمت ایران، بازارچه خوبی برای سیمان تولید شده مدخل سرپوش در به سمت شماره می‌آمدند. تا چندی پیش عراق به سوي تنهایی نیمی از صادرات کل سیمان کشور را به سوي خويشتن مختصه می‌معدلت تا اینکه دروازه اندر اردیبهشت واحد زمان ( روز جاری خبرگزاری‌ها به قصد شيريني گزك از مدیرعامل سیمان لامرد نبا اخبار از وقفه و پويايي اطراق و كوچ اقامت كردن صادرات ایران به مقصد براي عراق دادند که حكماً وسيله عيب این حكم، حمایت از تولید داخلی لقب شده هستي و عدم. صادر نشدن سیمان به منظور با عراق درب شرایطی رخنه داده که بازارچه استفاده تو کشور نیز به سمت دلیل رکود ساختن‌وساز و فتور فن ويلا ساختار نهاد کشور با کمبود حكم روبه‌رخسار وجود. 

نگرانی دیگری که تو این زمینه بود دارد این است که ممکن است از كلاس ۲۰۱۷میلادی عربستان ممنوعیت صادرات سیمان خويش را بردارد و اصلي بازارهای صادراتی ایران را تو حوزه خلیج‌ايران به سمت نفس ربايش کند. درب چنین شرایطی با کمبود تقاضای داخلی، وقفه و پويايي اطراق و كوچ اقامت كردن صادرات سیمان به طرف سوق و ميدان معامله مطلوبی نظير عراق و جلوه قریب‌الوقوع رقیبی همال عربستان شرایط وخیمی برای تكنيك سیمان کشور ایجاد شده که مبحث خصوصی سرمایه‌مسير دروازه اندر این فن را به سوي تکاپو انداخته تا جدای از بهر دولتی بتواند مرهمی برای جريحه بازارچه داخلی سیمان ميسر كسب کند. داخل این زمینه همایشی از سوی سرا بازرگانی، صنایع، كانها و کشاورزی کشور چهارشنبه ۲۰ مرداد برگزار شد که آماج حين تهاتر‌ديدن و بررسی نظر‌اندازها، سدها و مشکلات تاجران ایرانی برای دادوستد با عراق با مقابل فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و رایزنان اقتصادی و تجاری ۲ کشور وجود.

عراق منحصراً بس به طرف آبرو داخلی می‌اندیشد 

درون این همایش مهدی کرمی‌پورمقدم، دبیرکل سرا مشترک بازرگانی، صنایع، كانها و کشاورزی ایران و عراق درون تلويح به سوي کاهش صادرات سیمان به سمت عراق سخن: من وايشان زیرساخت‌های محکمی برای تولید سیمان دروازه اندر کشور داریم و اطوار نامشابه و آشنا دم را تولید می‌کنیم. این جستار برای بازارهای عراق جذابیت داشت و تا پار یکی از اقلام برجسته صادراتی من وآنها و آنها به سوي عراق، سیمان هستي و عدم منتها عراق با مقصود تحديدشده کردن دخول سیمان ایران به سوي این کشور ورقه شناسايي راي سياهه خاصی را شيوه کرد تا خانه دار تك به مقصد براي افزایش ظرفیت‌های تولیدی و آباداني تولید داخلی خويش کمک کرده باشد.

 ریسک سیاسی صادرات به سوي عراق 

سیدکمال سیدعلی، رییس جعبه تعهد صادرات ایران نیز درمورد سیاست‌های حمایتی ذات برای حل مشکلات درست و نامربوط به سمت صادرات سیمان به سوي عراق توضیح غريو: کارگروه این ميوه تعیین شده و باب آینده نزدیک ذمر آوند شرط می‌شود تا صادرکننده‌ها کارهای اجرایی لمحه مدت را عاقبت دهند. وی افزود: مدخل سرپوش سوداگري تاخت ریسک سیاسی و تجاری بود دارد و جعبه گروي صادرات، کل ریسک سیاسی صادرات به مقصد براي عراق را با یک درصد داخل دانشپايه طول عمر می‌پذیرد. به قصد خطاب مثل چنانچه یک سرمایه‌مسير برای ساختن و سلك‌اندازی یک کارخانه سیمان نیاز بوسيله سوگند به سرمایه‌گذاری ۱۰میلیون دلاری باب عراق داشته باشد، می‌تواند کارخانه‌اش را با هزینه ۱۰۰هزار دلار درون سنه پايه تضمين کند.

یارانه به مقصد براي صادرات دوردست 

حتماً جعفر سرقینی، همراهي معدنی وزیر تكنيك، كانسار و دادوستد نیز برای حل مشکل فن سیمان کشور از بازارچه «هائیتی» بوسيله سوگند به‌شهرت بازارگاه جایگزین اعتبار سرما. با تيمار به طرف سنگین مماشات كردن سیمان و هزینه‌های درست و نامربوط بوسيله سوگند به آبستني‌ونقل نمی‌تاب این بازارها را جایگزینی مناسبی برای بازارگه عراق فراغت معدلت، الا شايد اینکه نويد بشارت‌های ثروت درمورد صيقلي صافكاري یارانه بوسيله سوگند به&zw
nj;ميل جامه (زنان هندي) هزینه‌های آبستني‌ونقل و بندری بوسيله سوگند به صادرکنندگان سیمان و آهن عملی شود.

بوسيله سوگند به روسازی راه‌ها با بتن فکر می‌کنیم 

داخل همین دفعه محمدرضا مال ومنال‌مولود، وزیر تكنيك، كانسار و بازرگاني يوم دوره شنبه ۲۳ مرداد داخل تشريفات گشایش شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی حرفه ساخت به مقصد براي محدودیت‌های حاضر تو صادرات سیمان، ناامنی‌های صف و رکود نسبی مسکن نظر امر کرد و خبرهای خوشایندی با این فحوا به سوي اهالی این فن انصاف: جلساتی را با عند مواسات اوايل رییس‌جمهوری، مخلوق سلطان و بانک‌ها برای مكر تمهيد‌اندیشی دروازه اندر زمینه مشکل سیمان کشور برگزار کرده‌ایم و درون تلاشیم تا فن سیمان گزند نبیند. »مال ومنال‌فرزند همچنین از گپ‌هایی برای روسازی شارع‌های کشور با بهره گيري از بتن شايعه عدل و قول: فاكتور ساختار واحد ساختار‌های ساختمانی دروازه اندر اروپا، امریکا و ژاپن بوسيله سوگند به قيافه بتنی است منتها درب ایران به مقصد براي سهو بیشتر بنا‌ها دارای عامل فلزی شده است. جميع این آميزش‌ها حاکی از این است که ايست صادرات سیمان کشور به سوي ترس‌ای برای مبحث خصوصی و دولتی تبدیل شده وليك هنوز اقدامی برای ازبين بردن این مشکلات پايان نشده است.

هم چشمي هم چشمي كردن برای انجذاب نقدینگی 

عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان سیمان درمورد انگيزه وضعیت پیش آمده برای صنع سیمان کشور به سمت خموشي توضیح عربده: عراق تو سودا سیمان بازارچه سنتی ایران بوده و به مقصد براي‌دلیل نيز‌مرزی، جزء زیادی از سیمان ضمير اول شخص جمع به منظور با این کشور صادر می‌شد و دايم و همزمان با ایران از ترکیه و پاکستان حتي سیمان متبحر می‌کرده است. این کشور افزون نيكي واردات سیمان، تولید تو حتي داشت و سابق از سرنگونی صدام که اوضاع ساختن‌وساز این کشور بهتر هستي و عدم، نیاز بوسيله سوگند به سیمان باز تو بهر کردستان عراق و حتي درون فصل مرکزی به مقصد براي میزان زیادی نيستي داشت، ليك بعد از پایان كارزار كشت وكار كاسبي و بازسازی کارخانه‌ها و تندرستي تولید نیز عراق با داعش روبه‌سطح شد و ناحيه باب زیادی از نقدينه جانب این کشور به سوي تامین امنیت مختص یافت، از سوی دیگر قیمت نفت پایین آمد و از درآمدهای عراق کاست، جنگ این عوامل يد ارتباط به منظور با‌تباني نيز دادند تا عراق بوسيله سوگند به نيت حمایت از تولید داخلی، واردات سیمان را از عامه جای دنیا از كاملاً ایرام به مقصد براي تو کشور منع شده کند.

وی تو استمرار افزود: شما درب گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع‌ای که حدود یک ماه و نیم پیش با ياور وزیر عراق دروازه اندر بغداد داشتیم، به قصد این نتیجه رسیدیم که به مقصد براي پاك سلامت اوضاع مالی، تضعیف داعش و تندرستي شرایط امنیتی این کشور، سوق و ميدان معامله عراق به منظور با دریافت سیمان از ایران مايل است و ایران مدخل سرپوش اولویت گلچين برگزيدن آنها روش دارد. شیخان مدخل سرپوش جواب اجابت به منظور با پرسش و پاسخ من وايشان درمورد افزایش ورقه شناسايي راي سياهه واردات سیمان از سوی عراق و پيوستگي لحظه با فك بريده صادرات سیمان ایران به قصد عراق سخن: افزایش ورقه شناسايي راي سياهه واردات درست و نامربوط بوسيله سوگند به سابق از ممنوعیت رسيد سیمان به سوي عراق هستي و عدم. عراق به طرف دلیل اینکه قیمت بسزا‌فروشی خويشتن را درب مراکز استان‌ها واضح كوك گويا براق کند، نظارتی نيكي هزینه‌های تاويل بردن‌ونقل و شناسايي‌های گمرکی دارد، درون همین زمینه شناسايي ایران را بالا سوز و حر پرنيان حجر تا قیمت سیمان صادرشده از ایران به منظور با حين کشور هم سنگ‌نمناك و خشك باطراوت شود. ولی درحال‌حاضر جا مداقه من وايشان ورقه شناسايي راي سياهه‌ها نیستند، آنچه درمورد ایران و عراق اهمیت دارد، این است که عراق برای حمایت از تولید درون خويش واردات سیمان را از عموماً کشورها از يكسر ایران متوقف کرده است. شیخان تو استجابت انعكاس به مقصد براي تقاضا مساله تكدي دیگری درمورد هم چشمي هم چشمي كردن بهر خصوصی کشور و تاثیر حين احسان نابه‌سامانی‌های شکل‌برزخ دروازه اندر صنع سیمان توضیح غريو: توقع قیمتی که بین فعالان بهره خصوصی اتحاد فروتن به سمت این دلیل است که داخل دانشپايه طول عمر ۸۰ با تقديمي استقراض از عده سياهه ذخیره ارزی و جاذبه سرمایه‌گذاران ناحيه باب خصوصی به مقصد براي این فن، ظرفیت تولید سیمان بالارفت و موجودی سیمان از حدود ۳۰میلیون تنه باب ابتدای دهه ۸۰، به طرف ۸۰میلیون جسم درون ابتدای دوازده ماه) ۹۱ رسید. 

وی بقيه نصفت جار: این ظرفیت‌سازی بوسيله سوگند به دلیل هدايت و ضلالت اقتصادی ۸درصدی وجود که برای کشور پیش‌بینی شده حيات. ولی این ۸درصد كمال صلاح اقتصادی همدلي نیفتاد و به سمت ريح این نرسیدن به طرف نمو بلوغ پیش‌بینی شده استفاده سیمان نیز کاهش پیدا کرد و با پیش نيرو گرفتن گفتگو تحریم‌ها بازهم کارخانه‌های تولید سیمان حمول جبر بیشتری برای جامه (زنان هندي) هزینه‌های جاری خويشتن شدند. شیخان با بیان اینکه واحدهای سیمانی برای تامین هزینه‌های جاری و ربايش مشتری به قصد نمايش تخفیف روی آوردند، قول: این نشان دادن تخفیف که بوسيله سوگند به
ميل ربايش نقدینگی موقعيت نیاز حيات، وسيله باني شد رقابتی منفی بین اعضای بهر خصوصی ایجاد شود. درون راست بهر خصوصی مجبور هستي و عدم به قصد‌دلیل تامین نقدینگی به قصد توقع ناخوش فاسد واصل پذيرفته آشنا شود و قیمت‌های نفس را بیش از متداول پایین آورد منتها باید باب تماشا داشت که تو نتیجه همین تخفیف‌ها و توانمندی تو ربايش نقدینگی وجود که پاره خصوصی مدخل سرپوش همین عهد بند صادرات به منظور با عراق، ني و آري تعطیلی کارخانه و ني و آري انفصال کارگر داشته است.

چین و روسیه بازارگه را ملك اقتدار کرده‌اند 

سیدهادی سیدافقهی، کارشناس مسائل سیاسی باختر آسیا تو قول‌وگو با خموشي مشکل بند صادرات سیمان ایران به مقصد براي عراق را از منظری دیگر موقع نگرش پرستاري رسم فرياد و قول: ریشه اصلی این مشکل به منظور با زي رقبایی نظير چین و روسیه مرتبط منوط می‌شود. مدخل سرپوش شرایطی که بازارگه داخلی به قصد مايه رکود صنعت محصول‌وساز از کمبود طلب اندوه می‌سرما. وی افزود: جای دريغ است که به مقصد براي دلیل فنا هدفگذاری صحیح برای بازاری نظير عراق، این راسته را از تباني دادیم. چین و روسیه بازارچه عراق را خير فريد داخل صناعت سیمان که درمورد بسیاری از کالاهای دیگر سلطه کرده‌اند و سایر رقبا را به طرف حاشیه می‌رانند. سید افقهی تصریح کرد: این حادثه نشانگر این است که این كورس دور کشور با هدفگذاری فرخنده و با استراتژی‌های بلندمدت به قصد عراق باخبر شدند ولی شما به قصد رخسار مقطعی متبحر رسته عراق شدیم. لمحه مدت باز تو شرایطی که عراقی‌ها به منظور با صنایع ایران از ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی غمگين تا اتومبيل استواري کامل داشتند.

سیدافقهی داخل استجابت انعكاس بوسيله سوگند به استفهام خموشي درمورد هزینه‌های بالای تاويل بردن‌ونقل برای نقل سرايت احاله سیمان از چین و روسیه به طرف عراق پتواز غريو: وقتی فروش مجعد بسيار و تناژ واردات بالا باشد، مطلع کردن کالایی سنگین نظير سیمان و تسخیر بازارچه ساعت نیز نيكويي و سيئه صدق هزینه‌های تعبير‌ونقل استيلا می‌کند. وی امتداد عدالت: شما باید با کسب استظهار راسته عراق، افزایش تسهیلات و انتظار مثبت با سایر رقبا، مقابل دايمي ذات را محافظت کنیم. مذاكره، مناظره زعم زمينه سازي نیست، بالذات رويداد این است که من وشما رقبای جدی داریم و باید آنها را يد ارتباط کم نگیریم و با افزایش تسهیلات فروش خوبي رقبا نجاح کنیم والا درصورتي كه فراغت باشد سیمان باکیفیت با قیمت پایین باز به منظور با عراق دهیم منتها نتوانیم با رقیب روبه‌عارض شویم، ازنو تيمچه را از رابطه تسلط می‌دهیم.

توقف صادرات سیمان ایران به عراق چرا و تا چه وقت؟

[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده + 7 =