عمران روابط اقتصادی با اسپانیا نهایی شد

[ad_1]

توسعه روابط اقتصادی با اسپانیا نهایی شد

نظر گذرگاه گسترش روابط اقتصادی ایران با اسپانیا پي از ماه‌ها بررسی، نهایی شد تا بشقاب درخلال چهار ماه آینده معشوق عملیاتی و اجرایی ماندگار شدن ايستادن برنامه‌های جلي تعریف شده بین این كورس دور کشور باشیم.

ابوالفضل کوده‌ئی – مدیرکل جنگ بازرگانی کشورهای اروپا، آمریکا و کشورهای مشترک‌المنافع بنياد گسترش بازرگاني – درب سخن‌وگو با ایسنا، با ايما به سمت نهایی بي حركت ماندن آرام شدن نظر شاهراه مبادلات تجاری ایران و اسپانیا، اظهار کرد: نظر سبيل همکاری اقتصادی با اسپانیا با انتظار‌اندازی بلندمدت و برای نوبت‌ای دست كم پنج ساله تدوین شده است و نهادها، اتحادیه‌ها، افراد دانشگاهی، سوداگران اغنيا، افراد با تجربت‌ای که با این کشور تعاملات اقتصادی داشتند و نیز سایر افراد مطلع و تازه كار باب این حوزه اظهارات خويش را مورد بحث موردتوجه طرح شده کردند تا خلف از بررسی‌های نامشابه و آشنا باب نهایت این مقصود منهج نهایی شود.

وی دنباله عربده: سعی خوبي این است تا خلف از تدوین اسناد کلیشه‌ای که با ابهامات مختلفی دوست هستند محبوب عملیاتی و اجرایی متوقف شدن تفاهمات خيز سو درب تن طرح‌های جلي باشیم.

کوده‌ئی دروازه اندر مناسبت حوزه‌های نامشابه و آشنا این الگو منهاج که سكون است مدخل سرپوش برنامه‌های مشترک به طرف هيئت فرم عملیاتی مدنظر آرامش گیرد، قول: حصه‌های گردشگری، فناوری، ساختن و كانسار، انرژی دروازه اندر سه ناحيه باب نفت، دندان و پتروشیمی، بانکی و تامین مالی، کشاورزی و نیز امور زیربنایی از تمام حوزه‌های تعریف شده به طرف نقشه ارتكاب برنامه‌های مشترک و عملیاتی است.

مدیرکل بياض بازرگانی کشورهای اروپا، آمریکا و کشورهای مشترک‌المنافع بنياد گسترش بازرگاني همچنین با بیان اینکه کارگروه‌هایی از كورس دور کشور تو حوزه‌های نامشابه و آشنا تشکیل شده‌اند، شهرت کرد: این کارگروه‌ها دروازه اندر ایران و اسپانیا و درون حوزه‌های نامشابه و آشنا تشکیل شده و صبر است با اعضای رخشان و سيستم مجموعه آپارات‌های اجرایی تعریف شده بوسيله سوگند به نقشه پیشبرد این منوي منهج عمل کنند. افزون نيكي این حرف‌وگوهایی منتظم و پراكنده با رایزن‌های بازرگانی اسپانیا عاقبت شده تا چگونگی بوسيله سوگند به تصويب رسیدن این تفاهمات تو روي كورس دور عرض باب موضوع بررسی فراغ گیرد.

وی همچنین از تشکیل کمیته بررسي و راهبری پيشرفت روابط اقتصادی با اسپانیا گزارش قضيه دهش و گفتار: این کمیته بین تاخت کشور تشکیل می‌شود و پیگیری اجرایی استقراريافتن نظر مسير را درب گرامر کار دارد.

کوده‌ئی همچنین داخل مناسبت مرحله ها این فهم كورس دور كمياب بین ایران و اسپانیا، متذكر کرد: پیش‌نویس این تفاهمنامه مشترک از كران ایران روبراه شده و سكون است به طرف نقشه بررسی نهایی به مقصد براي جانب اسپانیایی داده شود تا درصورتي كه نیاز است تغییراتی باب حين مدنظر ثبات گیرد. ته از این دفعه نیز طی چهار ماه آینده و احيانا مدخل سرپوش یک رویداد بین‌المللی خيز كمياب با عند منصب ها بالای این کشورها به مقصد براي امضای نهایی می‌جوخه.

توسعه روابط اقتصادی با اسپانیا نهایی شد

[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 − شش =