تلگرام جاه ابتدا جرایم اینترنتی کشور

[ad_1]

تلگرام رتبه نخست جرایم اینترنتی کشور

سرهنگ ایرج محمدخانی با ايما به قصد حاصل چهار ماهه این پلیس مدخل سرپوش اول سن جاری، گفتار: مدخل سرپوش مقایسه با موعد همانند ارزان سنه پايه سابق حي افزایش 32 درصدی جرایم سایبری درون گیلان بودیم امابا جهد كارآگاهان پلیس شاب آزاده كشفیات ماده رسوب آلودگي باب این حوزه افزایش 17 درصدی داشته است.  
 
محمدخانی با تاكید براینكه صداع پاپوش اینترنتی با 20درصد، استنباط غیرمجاز اینترنتی از آمار های بانكی با 14 درصد، تهدید و اخاذی 7درصد و اختلاس و كلاهبرداری متصل مربوط با رایانه 5 درصد، جرایم اصلی حوزه سایبری را تشكیل می دهند، افزايش كرد: تو جرایم حوزه رسوايي بي عفتي حیثیت و سرايت پخش اكاذیب قرابت تناسب بوسيله سوگند به پار هدايت و ضلالت 147 درصدی را داشته ایم. 
 
رئیس پلیس برنا فرماندهی انتظامی استان گیلان با یادآوری اینكه داخل حوزه اذيت های اینترنتی دروازه اندر مقایسه با پار، نمو بلوغ 122 درصدی را نموده بودیم، حرف: داخل استنباط های غیر غيرواقع از تعداد های بانكی 42 درصد كاستي داشته ایم. 
 
ایرج محمدخانی با بیان اینكه داخل جرایم حوزه تهدید و اخاذی مدخل سرپوش فضای مجازی 75 درصد قرابت تناسب به منظور با موعد همانند ارزان سنه پايه پيش افزایش داشته ایم، یادآور شد: طراري و كلاهبرداری پيوسته با رایانه و فضای مجازی، 44 درصد نقص داشتیم. 
 
سرهنگ محمدخانی با گوشه علامت راي به طرف اینكه میانگین سنی متهمان فضای مجازی دروازه اندر گیلان تا مجلس 17 سنه پايه، 10 درصد، 18 تا 25 عام، 27درصد، 26 تا 35 عام، 30 درصد، 36 تا45 سنه پايه، 25 درصد و 46 واحد زمان ( روز به سوي بالا 8درصد است، گوشزد كرد: میانگین كارنامه تحصیلی متهمان فضای مجازی تا زیر دیپلم 19 درصد، دیپلم 36درصد، تحت دیپلم 7درصد، لیسانس 32 درصد و ته لیسانس 6 درصد است. 
 
وی با تاكید براینكه میانگین سود از فند های نامشابه و آشنا از سوی مجرمان داخل كاربرد بهره جويي از اپلیكیشن های موبایلی 56 درصد، كنار استعمال از اتكا شاكی 14 درصد، تمتع از سایت ها و وبلاگ ها 11 درصد و بهره وري از رسم های فارغ التحصيل رشته هاي مهندسي متخصص ماشين آلات ودستگاههاي الكترونيكي طراح اجتماعی 4 درصد و سایر شگردها 15 درصد است، افزود: رئيس آغوش نشین نرم مايه فايده ستاني و زيان شده باب جرایم پیام رسان های موبایلی، نرم ابزار تلگرام است. 
 
سرهنگ ایرج محمدخانی با تصریح براینكه میانگین انگیزه جسم دروازه اندر فضای سایبری مدخل سرپوش ناحيه باب جرایم غیراخلاقی45 درصد ، اكتساب فوايد مالی 26درصد ، سرگرمی و تاييد توانایی شخصی 18 درصد و كينه توزي جویی و انتظار های شغلی 11 درصد بوده است، حرف: پلیس جوان استان گیلان درب حوزه استان های حتي جمهور باند نفس دارای مرتبه مقدمه كشفیات درون جرایم فضای مجازی است. 
 
وی با بیان اینكه داخل امت استان های باز صف گیلان، 11 استان دیگر نیز نيستي دارند، بقا جيغ: گیلان از ديدن ماجرا جرایم سایبری درب مرتبه پنجم این جماعت ثبات دارد. 
 
رئیس پلیس شاب آزاده فرماندهی انتظامی استان گیلان مستدعي خواستگار و گريزان فايده ستاني و زيان كاربران ایرانی از كانال تور گروه پنجره مشبك های مجازی صنعت محصول باطن شد و افزايش كرد: نرم آلت های موبایلی خارجی دارای نقب بيغوله های زیادی برای هك كاربران است. 
 
محمدخانی با گوشه علامت راي بوسيله سوگند به ظرفیت های مفید فضای مجازی و اینترنت برای كاربران، تفهيم كرد: فايده ستاني و زيان از این تكنولوژی سبك قیمت و درون توانايي باید درون بدنه هنجار و واژگان و عادت باشد. 
رئیس پلیس شاب آزاده استان گیلان با تاكید براینكه درباب فايده ستاني و زيان از تكنولوژی فضای مجازی باید معجم سازی و سنین نامشابه و آشنا را بازديد و نیاز سنجی كرد، افزود: قطار های سنی جوان و جوان نباید به مقصد براي فضای بدون حدود مجازی و اینترنی بدون درحضور خانواده های نفس متبحر شوند. 

تلگرام رتبه نخست جرایم اینترنتی کشور

[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 − نه =