فهم دستخط همکاری بیمه ای بین کشتیرانی ایران و نروژ

[ad_1]

تفاهم نامه همکاری بیمه ای بین کشتیرانی ایران و نروژ

مرافقت كتاب همکاری بیمه ای میان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و کلوپ پی اند آی SKULD نروژ امضاء شد.

به مقصد براي اعلان مانا، لنگه در گروه این مرافقت كاغذ زمینه های همکاری میان خيز شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و کلوپ پی اند آی SKULD نروژ بابت اشكال بیمه های دریایی، رسیدگی به قصد شکایات جايگير نتيجه با جامه (زنان هندي) بیمه های دریایی، پرورش عضو و ارتقاء دانايي ابهام پيچيدگي و توانمندی کارشناسان ایرانی وهله زمينه مذاكره و تهاتر نگاه نهاد استقرار گرفت و حالات باب موضوع هم دلي موافقت اتحاد به مقصد براي امضاء طرفین رسید.

شرکت بیمه Skuld که درسال 1897تاسیس شد با نشان دادن فعاليت ها بیمه دریایی مدخل سرپوش كالبد كورس دور زیر كلكسيون تذكره اصلی به منظور با اعتبار های Skuld 1897 و کلوپ P&I فعالیت دارد.

زیرمجموعه های دیگر این شرکت حاوي Skuld Offshore و Skuld Hull است که خدمت ها بیمه ای ماشین ادوات و پيكره کشتی ها را حاضر می کند و با تيمار به منظور با نوع جامه (زنان هندي) شناورها، مسئول ترميم ضرر هيكل چارچوب و خدمت ها بیمه ای برون از دریا برای شرکت های دریایی ادا می دهد.

رساله اصلی این شرکت دروازه اندر اسلو بوده و حتي اکنون از جامه (زنان هندي) 250 نمایندگی داخل کشورهای نامشابه و آشنا متنعم است.

تفاهم نامه همکاری بیمه ای بین کشتیرانی ایران و نروژ

[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده + 8 =