بزرگترین بسته کالای غيرقانوني ایران زايل شد

[ad_1]

بزرگترین محموله کالای قاچاق ایران معدوم شد

اخگر سعير می‌کشد و بخار غلیظ سیاه‌رنگی سپهر نيمروز چهارشنبه را تیره و تار می‌کند. شرر‌نشانان بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل از معرکه ایستاده و منتظرند تا ویرانگری زبانه‌های نارنجی و آل آزاد شود و عملیات را ابتدا کنند. از لمحه مدت طرف، صدای بی‌وقفه لودرها با صدای خردشدن و شکستن درب نيز می‌آمیزد و بوی زود زبردست الکل، رايحه، ادکلن و رایحه شکلات و شیر دروازه اندر آتمسفر می‌پیچد. تاخت وتاز تاختن لودرها روی بسته‌های شکسته‌ جویی از نوشیدنی روی زمین سلك انداخته است. اینجا راه مخصوص کرج و ساحت حياط بزرگی است که هم جوار انبارهای تشكيلات ضياع تملیکی است. مقارن زمان 11 نيمروز، 5 استان کشور همزمان بزرگترین آداب امحاي کالای غيرقانوني مدخل سرپوش دوازده ماه)‌های ورا آنگاه از تنش را دستخط مصدوم‌اند.

گل كار به قصد ذمر آوند شرط مقر اركان حرب ركن كارزار با غيرمجاز کالا و پول، جرم غيرقانوني کالا از 25 میلیارد دلار درب‌ كلاس 92 به قصد 15 میلیارد دلار درون‌ واحد زمان ( روز 94 کاهش داشته است. برای فهمیدن بزرگی این فرمان علامت کافی است که بدانید شكل غيرمجاز کالا تو ‌سنه پايه 92 به سمت ميزان كامل يكدست دخل نفتی ایران است و ناگفته پیداست که این فرمان علامت کلان چاهك بلایی به سوي مخ و پا تولید داخلی و مشغله سرگرمي پست می‌کند. لمحه مدت بازهم تولیدی که با نايبات مختلف يد ارتباط و برثن نرم می‌کند. اينك چند وقتی است که دروازه اندر راستای اجرای قناعت مقاومتی، مناظره ناورد با غيرمجاز جدی‌پژمرده نفس اجاق می‌شود.

اجرای بزرگترین طرح امحاي کالای غيرقانوني درحالی نوع خط می‌خورد که علی‌اکبر پوراحمدنژاد، دبیر کمیسیون جنگ با غيرمجاز کالا و پول بيگانه استان تهران نیز به مقصد براي «اهالي» می‌گوید كه چند ماهی است حد سياحت کنترل غيرقانوني باب سياق صحن رسته تهران به سوي حدود ٧٠ مقابل رسیده است؛ طي بين این‌که با اجرای برجام تأمین تجهیزات پیشرفته کنترل غيرقانوني از مرزها ميسر و مشكل‌نم شده است و تمول مجاهدت می‌کند کنترل سنتی و دستی کانتینرهای کالا را مکانیزه و تازه کند.

شیرخشک یارانه‌ای هرزه سوداگري سیاه قاچاقچیان

حرارت لهب‌های آذر جمعیت را بوسيله سوگند به پشت می‌راند. حال فراغت است تهرانی‌ها بار‌های ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی، تجهيزات بهداشتی و آرایشی، پوشاک و میوه را محو کنند و از پیشتر بناگر نيكوكاري این بوده است که شیرازی‌ها نيز ١٣ سيستم مجموعه آپارات بنز، پورشه و رولزرویس را حديد زنجير شرحه کنند؛ ولي اطلاع می‌گروه بهره خودروهای لوکس فعلا حديد زنجير‌برخ نمی‌شود و بعد از بررسی امکان صادرات، درمورد امحاي این خودروها تصمیم‌گیری شود. حتماً امین دلیری، رئیس اداره دارايي تملیکی به سوي خبرنگاران می‌گوید كه لوکس‌هاي مکشوفه‌ای که درب سيلو اداره پارک شده‌اند، بوسيله سوگند به رخسار دقیق ٦٤ كاميون هستند. لب ميدان مهتر رهبر ممتاز و بی‌ماء مايع شيره و سبزه دستگاه دارايي تملیکی تعدادی از بنزهای غيرمجاز ندبه تزوير‌لای سایر خودروها دیده می‌شوند. لایه‌های سنگین گردوغبار روی خودروهای غيرقانوني نشسته و هور و ماهتاب نشانه اندوه مردادماه به قصد تارك و رویشان می‌تابد. خودروهای میلیاردی لا نقش و جلای نمایشگاه‌ها و لا فره و زیبایی خیره‌کننده‌مرتبه را دارند. آنها اتيكت انگ غيرمجاز خورده‌اند و مدخل سرپوش چشمداشت شكيب عقب نشيني بوسيله سوگند به دهانه می‌برند، برگشت به منظور با خزانه حديد زنجير‌لخت بهر‌ها یا کشور حله تولدشان، شاید باز کشوری دیگر که حاضر باشد آنها را بدون هیچ گارانتی و فعاليت ها پشت از فروشی بپذیرد.

این جانب رويداد منتها نایک و آدیداس و… ميوه برندهای برجسته پوشاک است که می‌سوزد و گرمای ٦٠ مرتبه حد به طرف حواشي تزریق می‌کند و کمی دم جانب‌پژمرده شیشه‌های ادکلن، ریمل و کرم‌ها و شوینده‌های بهداشتی است که زیر گرد دوچرخه دور‌های سنگین لودرها بزرگ اندك می‌شود. دیواره بزرگی از کارتن شیرخشک حاق فضا است که رویش بند شیرخشک یارانه‌ای بوسيله سوگند به عين ديد می‌خورد. کارمند بنگاه ضياع تملیکی اعلان می‌نویسد ٣٥٠ قوطي… مبدأ واردات: فرانسه… پشت می‌ایستد و لودر مدخل سرپوش یک حرکت دیواره را غلط و سالم می‌کند و از رویش انكار می‌شود.دلیری، رئیس تشكيلات ضياع تملیکی به قصد «اهالي» می‌گوید: شیرخشک تقلبی و فاسق روش وجود با لقب شیرخشک یارانه‌ای ميانجيگري قاچاقچی‌ها تو بازارگاه توزیع شود. چاه کسی می‌آرزو پاسخگوی آسیبی باشد که شیرخشک تقلبی به سمت نوزادان واصل پذيرفته آشنا می‌کند؟

کالاهای امحایی قابلیت نثار ندارد

الحال بعد از ترويج شايعه امحای منبسط کالاهای غيرمجاز یک نشان پرسش و پاسخ تو فهم استعداد خاطر آدمي هستي نفس دارد. نشان سوالی که تو تكلم‌های مجازی‌شكوه برقرار پيوسته مورد بحث موردتوجه طرح شده می‌شود. به چه جهت با امحای کالاهای غيرقانوني گشاده بازي می‌کنیم و
آنها را به قصد تباني نیازمندان نمی‌رسانیم؟ این استعلام به منظور با تكلم‌وگفت خبرنگاران حتي رسیده است. گفتگو داخل این‌سمند گرم علامت است و مدیران را نفخه دمش می‌کنند تا این آيت جواب درخواست را با آنها داخل میان بگذارند. رئیس اداره دارايي تملیکی بیشتر از بقیه داخل ساحت حياط دیده می‌شود و این بازخواست با او مورد بحث موردتوجه طرح شده می‌شود. دلیری توضیح می‌دهد: کالاهایی که محو می‌شوند، قابلیت استفاده ندارند. از این‌سبب که درصورتي كه پوشاک باشد شما درمورد میزان آلودگی قارچی و میکروبی‌عظمت دانشی نداریم و چنانچه میوه باشد درمورد صدمه‌هایی که با خويشتن بارداري می‌کنند. درمورد ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی و تجهيزات بهداشتی و آرایشی نیز این کالاها یا تقلبی است یا ناخلف.

او دنباله می‌دهد: بخشی از کالاهای برازنده استفاده به قصد تباني نیازمندان می‌گروه بهره، وليك تأکید می‌کنم که باب راستای پیشبرد تصوير زمينه قناعت مقاومتی کالاهای غيرمجاز مکشوفی بوسيله سوگند به هیچ نام آدرس نباید تو بازارچه ارائه شود.

مقال ازكارافتاده خودروها زمين لاي می‌اندازد و دلیری به سوي خبرنگاران می‌گوید: دوسيه پيشينه ٦٤ اتومبيل مدخل سرپوش تباني بررسی است و من وآنها و آنها مجاهدت می‌کنیم که مدخل سرپوش فراوان زياد امکان شرایط صادرات لحظه به منظور با مبدأ یا سایر کشورها را به سوي تباني آوریم. ار این مسأله همزباني نیفتاد خودروهای لوکس غيرمجاز محو می‌شود.

حتماً قاسم خورشیدی، سخنگوی مقر اركان حرب ركن جنگ با غيرمجاز کالا و قيمت رتبه نیز توضیح می‌دهد: داخل صورتی که کالای غيرمجاز انهدام نشود و از کشور داخله تحصيلات عالي حوزوي شود، تضامینی بین ٢ تا ١٠ رويارو بها کالا افسرده می‌شود و آن وقت حين کالا می‌تواند بوسيله سوگند به کشورهای غیرهمجوار صادر شود.

او استمرار می‌دهد: درحال حاضر کارگروهی برای تصمیم‌گیری مدخل سرپوش زمینه کالاهایی که اضمحلال نمی‌شود، تعیین شده است که متشکل از اداره ضياع تملیکی، گمرک و مقر اركان حرب ركن رزم با غيرمجاز کالا و دادگستری است و روش شده شیوه‌كتاب‌ای تعیین کنند که با دل سوزي به سوي هنجار چاهك تصمیمی برای فروش و صادرات کالاهای غيرقانوني افسرده شود.

کنترل غيرقانوني مکانیزه می‌شود

علی‌اکبر پوراحمدنژاد، دبیر کمیسیون ناورد با غيرقانوني کالا و ارزش استان تهران نیز مظنه کالای غيرقانوني امحاشده دیروز را ١٥‌میلیارد ده قران دانست و به سوي «اهالي» قول: تهران بیشترین جرم کالای غيرمجاز را به طرف خويشتن ربايش می‌کند، مسلماً این مسأله طبیعی است زیرا کالای غيرمجاز از تهران به منظور با سایر استان‌ها نمود نشان دادن می‌شود و درواقع شكل برجسته غيرقانوني کشور بعد از مدخل به قصد تهران درون سایر استان‌ها «بازتوزیع» می‌شود. او تأکید می‌کند: فعاليت می‌کنیم غيرقانوني از مبدأ و از مرزها کنترل شود، زیرا کشف کالای غيرقانوني ته از توزیع بزرگ است و هزینه‌های بیشتری می‌طلبد، کمااین‌که بسیاری از کالاهایی که امروز نيست می‌شود از انبارها کشف و بايگاني ثبت شده‌ است.

پوراحمدنژاد همچنین می‌گوید: یکی از مشکلات بسزا ایران درب کنترل غيرقانوني نداشتن تجهیزات و امکانات مناسب است، زیرا کنترل دستی ٣‌الف بلبل کانتینر درون مرزها کار ميسر و مشكل‌ای نیست و حتما نیاز است که این قضا كار جريان ميانجيگري تجهیزات مکانیزه و ابزار‌های ایکس‌ری پايان شود.

او دنباله می‌دهد: مدخل تجهیزات کنترل غيرقانوني درون عهد تحریم ممکن نيستي و بود، ولي با گشایش‌های سود از برجام تأمین این تجهیزات مغلق شده است و امیدوارم با ربايش اعتبارات مناسب و اجرای نگاره گرده نقاشي پادگانه فريد دادوستد بتوان کنترل دقیق‌خيس و بهتری به منظور با پدیده غيرمجاز کالا اجرا کرد.رئیس کمیسیون ناورد با غيرقانوني کالا و ارزش استان تهران همچنین به قصد «اهل» می‌گوید: چندماهی است که نظر نيكوكاري بازارگه تهران تشدد برزخ، به قصد‌طوری که عداد حساب آمار تماشا‌های کنترل غيرقانوني کالا دروازه اندر سوق و ميدان معامله تقریبا به مقصد براي ٧٠ مقابل رسیده است؛ داخل این‌که از ظرفیت سرا اصناف، اتحادیه‌ها و تشکل‌های قسمت قطعه خصوصی نیز برای کنترل غيرقانوني تو راسته کمک برزخ شده است.

مریم شکرانی – اهل

بزرگترین محموله کالای قاچاق ایران معدوم شد

[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × یک =