بزرگترین امحای کالای غيرقانوني درکشور

[ad_1]

بزرگترین امحای کالای قاچاق درکشور

پگاه امروز دراجرای ماده ها مخدرها(هروئين و ) 55 و 56 آیین كاغذ هنجار كارزار با غيرمجاز کالا و بها بزرگترین عملیات امحای کالای مکشوفه غيرمجاز درون سيلو اداره دارايي تملیکی داخل شارع قدیم کرج برگزارشد.
به سمت رپرتاژ خبرگزاری صداو سیما دبیر کمیسیون مقر اركان حرب ركن نبرد جنگيدن با غيرمجاز کالا و مقام ارژن استان تهران پیش از اجرای این عملیات گفتار: امروز بیش از 400 بدن کالای غيرمجاز به سوي اهميت اعتبار بیش از 15 میلیارد تومن زدايش می شود.
علی اکبر پوراحمدنژاد افزود: این کالاها دربردارنده بساط آرایشی و بهداشتی، اقلام خوراکی، شیرخشک تقلبی، البسه ابتكاري و تباني دوم و میوه غيرقانوني است.
وی بقا غريو: البسه های تازه و يد ارتباط دوم غيرمجاز سوزانده و بقیه اقلام به قصد وسیله بولدوزر نابود و شكسته خواهد شد.
پوراحمدنژاد حرف: پیش از این ممکن وجود برخی از کالاهای غيرقانوني به سمت سيكل چرخ راسته برگردد وليك با تصویب آیین كاغذ ماده ها مخدرها(هروئين و ) 55 و 56 هنجار محاربه با غيرقانوني کالا و مرتبه برخوردهای سلیقه ای دروازه اندر این زمینه از بین می جگرپاره و تمام کالای قاچاقی که هماننده تولید همانند ارزان داخلی دارد حتما باید انهدام شود.
وی افزود: از این پشت چیزی به قصد عنوان نمود نشان دادن کالای غيرمجاز به سوي تيمچه صرف نيستي ندارد و حتما محو خواهد شد.
سخنگوی مركز مرکزی محاربه با غيرمجاز کالا و پول حتي درمصاحبه با گزارشگر من وآنها و آنها سخن: امروز باب استان های تهران، آذربایجان غربی، هرمزگان، کرمانشاه و ايران عملیات امحای کالاهای غيرقانوني خاتمه می شود و به سمت تدریج تو هفته های آینده محبوب امحای اینگونه کالاها دروازه اندر جملگي استان های کشور خواهیم وجود.

قاسم خورشیدی افزود: برحسب آیین خط ماده ها مخدرها(هروئين و ) 55 و 56 هنجار رزم با غيرقانوني کالا و پول بيگانه که اواخر خرداد امسال به منظور با تصویب هیئت تمول رسید هرگونه مراجعت کالاهای غيرقانوني به قصد سوق و ميدان معامله استفاده داخلی ناروا است.
وی حرف: درصورتي كه اینگونه کالاها همانند داخلی داشته باشد خراب می شود والا شرایط صادرات دم با دریافت تضامین ضروري از کشور مهیا می شود.
خورشیدی افزود: درصورتي كه شرایط صادراتی فنا نداشته باشد این کالاها اضمحلال خواهد شد.
وی گفتار: برطبق آیین صحيفه خودروهایی نظیر پورشه کالای سرمایه ای محسوب می شود که درمورد آنها اولویت با صادرات است.
خورشیدی افزود: شروع و انتها باید زمینه صادرات این خودروها و طغيان از کشور را سنجید و چنانچه امکان صادرات فنا نداشت آنجا با حکم قضایی مخروب و تبدیل به مقصد براي چدن ريزه اسقاط می شود.
رئیس موسسه نظم و ترتيب حزب آوری ضياع تملیکی بازهم دروازه اندر حاشیه این عملیات سخن: بازهم اینک 64 اسباب خودروی لوکس غيرقانوني نظیر پورشه، بنز، لندروور و رولز رویس داخل انبارهای این تشكيلات درب تمام کشور هستي نفس دارد.
امین دلیری افزود: مسلماً بیشتر این خودروها پورشه و بنز هستند.
وی سخن: برطبق هنجار جنگ با غيرقانوني کالا و بها درصورتي كه امکان صادرات این خودروها به طرف برون از کشور فنا داشته باشد آنها صادر می شود و گر چنین زمینه ای لياقت و عدم نداشته باشد فرآیندهای دیگری را طی خواهد کرد.
دلیری درمورد مخابره وارونه ناجور و نقیض تخريب 13 خودروی پورشه درب استان ايران نیز افزود: اطلاعاتی که تو این اسب داده شده وجود خطا است.
وی حرف: با حکم درجه قضایی و باتوجه به طرف آیین خط اجرایی ماده ها مخدرها(هروئين و ) 55 و 56 هنجار جنگ با غيرقانوني کالا و مقام ارژن کالاهای مکشوفه غيرمجاز داخل استان های نامشابه و آشنا کشور روال محو را طی خواهد کرد.
برطبق این اعلام مدخل سرپوش هفته های اینده بتدریج جمعاً استانهای کشور حي عملیات امحای کالاهای مکشوفه غيرقانوني خواهند هستي و عدم 

بزرگترین امحای کالای قاچاق درکشور

[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 + 17 =