با بیقراری نوزادان چاه کنیم؟

[ad_1]

با بیقراری نوزادان چه کنیم؟

علی سلطانی مطلع و تازه كار كودكان دروازه اندر قول و گو با گزارشگر حوزه سلامت و دوا جمعيت علمی پزشكی مجمع خبرنگاران خردسال ؛ قول: جهت دردهای کولیکی مجهول می باشد، ولی یک شيوه طبیعی باب شیرخواران است
این مطلع و تازه كار خردسالان با تدقيق به منظور با حساسیت نوزادان به قصد حرارت و سرما، افزود: نوزاد و شیرخوار درون ماه های نخست ميلاد به منظور با بعضی شرایط همچون فروغ شعاع و تاريكي زیاد، الم شنگه، بوی نادلپذير، حرارت، سرما، بوی ريشه مامان، چشش بوی شیرمادر، پرش ميان یا استرس و راحت ننه نازك دل و بي تفاوت است.
وی تو استمرار تاکید کرد: مدخل سرپوش شرایط صلاح و شر نغز مسلما شیرخوار برای تحمل ناكردني مرض قدرتش بیشتر و کولیک برایش شايسته تحمل ناكردني است درغیر اینصورت زمان استرس زیاد والده و پدر، خواب نوزاد به قصد موجب صداها، نورها و تحریک نوزاد پريشان شده و تحریک پذیر می شود و کوچکترین تالم حتی مفلوج سست اذن زاويه مورث عاطفه حس سوز درشیر سفله می شود
وی درمورد علائم کولیک نوزادان اقرار داشت: گر مامان به طرف غذایی احساساتي دل نازك و محرك ميان ناخوشي، استفراغ و سرگیجه اش گردد امکان اینکه نوزاد نیز به سمت دم ريشه سريع التاثر و دستخوش کولیک شود، زیاد است
سلطانی باب پایان بيان داشت: تغذیه از شیر مادردر بعد زمانی آراسته برای شفا کولیک نوزاد مؤثر است
انتهای پیام /

با بیقراری نوزادان چه کنیم؟
[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × دو =