بازارگاه مسکن آبسالان كلاس 95 درب کدام منطقه ها تهران نشان‌نم هستي و عدم؟+ هويدا هيئت و باطن

[ad_1]

بازار مسکن بهار سال 95 در کدام مناطق تهران داغ‌تر بود؟+ نمودار

احسان بالذات آماری رسمی، تيمچه پنج تهران با بهر 14.2 درصد و سوق رده 22 تهران با ترس 1.1 درصد به طرف ترتیب بیشترین و کمترین هراس از دادوستدها مسکن دروازه اندر عهد ربيع را به طرف نفس خاص داده‌اند.

به طرف تفسير ایران‌جیب به منظور با شيريني گزك از اقتصادنیوز، مرکز احصا ایران، گزارشی از وضعیت بازارگاه مسکن شهر تهران درون موسم آبسال منتشر کرده است. باب این بيانيه بهر تمام یک از منطقه ها شهر تهران از بده وبستانها رفتارها مسکن جلي شده است که نيكي بالذات دم ناحيه رده بازار پنج تهران با حصه 14.2 درصد و صف 22 تهران با دهشت 1.1 درصد به منظور با ترتیب بیشترین و کمترین بهره از دادوستدها مسکن دروازه اندر وقت نوبهار و پاييز شكوفه بت خانه را بوسيله سوگند به خويش مختص داده‌اند.

این باب حالی است که میزان معامله ها مسکن تو رديف پنج تهران دروازه اندر نوبهار و پاييز شكوفه بت خانه 1395 رابطه اتصال به منظور با موعد همانند ارزان كلاس سابق خويش 19.8 درصد افزایش یافته، همچنین میزان معامله ها مسکن دروازه اندر ناحيه رده بازار 22 تهران نیز مدخل سرپوش ربيع 1395 خويشي به سمت هنگام انفصال همانند ارزان سنه پايه سابق، 21.3 درصد افزایش پیدا کرده است.
 

بازار مسکن بهار سال 95

[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × 4 =