ایران پروژ‌های منهاج ابریشم را برای سرمایه‌گذاران چین تعیین کرد

[ad_1]

ایران پروژ‌های راه ابریشم را برای سرمایه‌گذاران چین تعیین کرد

وزیر صرفه جويي دروازه اندر گفتار‌وگو با نشریه چینی حرف:ایران پروژ‌های خشکی و آبی «مسلك ابریشم» را برای سرمایه‌گذر چین تعیین کرده است و دروازه اندر آینده موادخام فعالیت‌های صنعتی چین که بزرگترین صرفه جويي دنيا می‌شود را تامین می‌کنیم.

وزیر صرفه جويي ایران که برای شرکت باب شانزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین به مقصد براي این کشور رحيل کرده است، مدخل سرپوش گفتگو مصاحبت با نشریه چینی گلوبال تایمز داخل پيشواز از سرمایه‌گذاری چینی‌ها درون بهر‌ غیرنفتی، فرموده است: ایران بوسيله سوگند به كنار و بازدم گرمي پف گسترش روابط با چین دروازه اندر عموم زمینه‌ها مدخل سرپوش اوقات پسابرجام است.

طیب‌نیا قول: روابط ایران و چین نمی‌تواند تحت‌تأثیر سیاست‌های ناسنجيده جهانی صبر گیرد.

وزیر صرفه جويي ایران همچنین افزود: گنج دادوستد كورس دور کشور ایران و چین طی 30 پار صد روبه رو شده است و درون واحد زمان ( روز‌های اخیر، همکاری كورس دور کشور از دادوستد نفت به طرف سرمایه‌گذاری دروازه اندر زیرساخت‌ها تبدیل شده است.

وزیر قناعت ایران با بیان اینکه ایران طرح مهمی تو شارع ابریشمقدیم داشت، افزود: ایران امیدوار است این نگار مهم با اجرای کمربند اقتصادی و شارع‌ ابریشم جدید که موقع تأکید رئیس‌همگي چین باز هست، استمرار یابد. ایران برنامه‌هایی را برای سرمایه‌گذاران چینی داخل این زمینه معين کرده، این طرح‌ها بازهم مدخل سرپوش بهر خشکی و حتي بهره آبی است و امیدواریم مذاکرات به مقصد براي زودی برای اجرایی متوقف شدن این برنامه‌ها اوايل شود.

بعد از عاطل تحریم‌های بین‌المللی روی ایران دروازه اندر ماه ژانویه، رئیس‌همگي چین برای نخستین‌مرحله از ایران دیدار کرد و اطلس 25 ساله برای سرمایه‌گذاری 600 میلیارد دلار طی دهه آینده را ترسیم کرد.

طیب‌نیا حرف: د کشور درب زمینه‌های سرچشمه ها ماخذ انرژی و سرمایه‌گذاری، زمینه‌های کاری دارند. ناحيه باب انرژی ایران می‌تواند صرف آينده و آینده چین را تأمین کند و چین حتي یکی از بزرگترین واردکننده‌های انرژی باب كره ارض است.

وزیر قناعت ایران پیش‌بینی کرده است که چین به منظور با شهرت بزرگترین سرمایه‌عبور آفاق، یکی از بزرگترین اقتصادها تو گيتي روزگار خواهد شد و اتفاقاً ایران می‌تواند ماده ها مخدرها(هروئين و ) خام باب موضوع نیاز این کشور را برای فعالیت صنعتی تأمین کند.

طیب‌نیا با بیان اینکه ایران درب موقعیت جغرافیایی خاصی سكون افسرده است، حرف: ایران ظرفیت ویژه‌ای به قصد نگرش ديدگاه آرامش ستاندن دروازه اندر بین رسته 400 میلیون نفری دارد. درب بازاری که تولید، رقابتی است و با هزینه کارگری سبك تولید می‌شود و همچنین نوشته ها پيامدها فرهنگی بي شمار می تواند سرمایه‌گذاری را برای مبحث گردشگری دروازه اندر ایران مهم کند.

به سمت ريح پوچ تحریم‌های بین‌المللی، ایران با جمعیت 80 میلونی كوشش کرده است تا قناعت کشورش را داخل جریان عادی نهاد استقرار دهد و نفت ایران یکی از عوامل مهم برای کمک به منظور با این رويداد است.

طیب‌نیا همچنین افزود: ایران به سمت عنون اندام ابوابجمعي اوپک، غي سالاسال 8 درصدی را طی 5 واحد زمان ( روز آینده هدفگذاری کرده که این افزایش هدايت و ضلالت از طریق گرفتاري ها غیرنفتی، خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری و سلامت محیط سرمایه‌گذاری و کسب و کار عاقبت خواهد شد. کاهش دهشت صادرات انرژی باب درآمدهای تمول از طریق افزایش صادرات محصولات غیرنفتی نفخه دمش خواهد شد.

وزیر قناعت ایران، افزود: قسمت صنایع نفتی از درآمدها طی واحد زمان ( روز‌های ماسلف از 80 درصد به سوي کمتر از 30 درصد کاهش داشته است. پار صنایع غیرنفتی، بازرگاني بیش از یک میلیارد دلار داشت و تحریم‌ها به طرف من وتو کمک کرد تا روی جاها فتور خويشتن بیشتر پژوهش کنیم.

طی دیدار سه صوم امساك طیب‌نیا از پکن که درب کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین شرکت داشت، طیب‌نیا مرافقت‌رقعه همکاری با بانک صادرات و واردات چین برای فاینانس اقتصادی و زیرساخت‌ها داخل کشور دستينه کرد.

ایران پروژ‌های راه ابریشم را برای سرمایه‌گذاران چین تعیین کرد

[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 + نوزده =