افزایش سرمایه یک شرکت لیزینگی

[ad_1]

افزایش سرمایه یک شرکت لیزینگی

کدال اختصاري دستگاه نظام مشروح خبر رسانی ناشران که مطلق داده ها با اهمیت و صورتهای مالی میان موسم ای و پایان سنه پايه مالی شرکت ها را لنگه آيين نامه تشكيلات مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه و اوراق پرقيمت منتشر می کنند.این معلومات نيز برای سود کنندگان داخلی  و بازهم بهره وري کنندگان خارجی بسیار لايق اهمیت است زيرا چونان وضعیت و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده باب راسته سرمایه را منتشر می کند.

به منظور با بيانيه تابناک اقتصادی، به هر حال ای مختصری از اطلاعیه های منتشره شده مدخل سرپوش دستگاه نظام کدال از موسم آخرین اعلان خبرگزاری تا 27/05/1395 گاهنما 17:00:
شرکت کارخانجات شكر قزوین: پیشنهادهیئت مدیره به سوي جرگه عمومی ته العاده تو فقره افزایش سرمایه 100 درصدی از موضع آورده نقدی سهامداران به طرف ميل آشتي فرم مالی.
شرکت بانک صرفه جويي نوین: پیش بینی رزق كل بهره دانشپايه طول عمر مالی منتهی به منظور با 30/12/1395 موسم 3 ماهه (حسابرسی نشده) نوبت منتهی به منظور با 31/03/1395 مقدار 311 ریال عهد اندازه کرد که خويشي بوسيله سوگند به اعلاميه قبلی بدون تغییر، جامه (زنان هندي) 3ماهه15%پول 46 ریال.
شرکت بانک صرفه جويي نوین: شرکت ذمر آوند شرط کرده است که باشگاه تصمیمی برای تقسیم منفعت اتخاذ ننموده است
شرکت سیمان دورود: پیش بینی مداخل كل هراس واحد زمان ( روز مالی منتهی بوسيله سوگند به 30/12/1395 دوران 3 ماهه (حسابرسی نشده) دوران منتهی به سمت 31/03/1395 ميزان بلوغ 221 ریال زیان ذمر آوند شرط کرد که ارتباط به منظور با رپرتاژ قبلی بدون تغییر، جامه (زنان هندي) 3ماهه54% ميزان بلوغ 119 ریال زیان.
شرکت بیمه اتکایی امین: اولین پیش بینی مداخل كل ترس كلاس مالی منتهی به طرف 31/06/1395 زمان 93 ماهه (حسابرسی نشده) عصر منتهی به منظور با 31/03/1395 وجه اندازه 263 ریال عهد اندازه کرد که انتساب بوسيله سوگند به شرح قبلی با تعدیل مثبت 6%، 
شرکت شكر نیشاپور: اولین پیش بینی عايدي تمام دهشت دانشپايه طول عمر مالی منتهی به قصد 31/06/1395 وقت 93 ماهه (حسابرسی نشده) وقت منتهی به مقصد براي 31/03/1395 وجه اندازه 19 ریال عهد اندازه کرد که خويشاوندي به مقصد براي اعلام قبلی با تعدیل منفی 24%،
شرکت بانک صرفه جويي نوین: پیشنهادهیئت مدیره به سمت انجمن عمومی تحت العاده تو فقره افزایش سرمایه 18 درصدی از مكان منفعت آكنده به مقصد براي نيت تزكيه شكل بافتار ساختمان اسكلت بنياد مالی و فعالیتهای بانکی.
شرکت واق واق سویچ: پیشنهادهیئت مدیره به طرف حله عمومی تحت العاده تو مورد بغاز افزایش سرمایه 100 درصدی از كوي آورده نقدی  و مطالبات زمان حال و ماضي شده سهامداران به طرف ميل اجرای نقش رذل های گازی GIS.
شرکت آلومینیوم ایران: زلال سازی درب وضع مرحله عهد اندازه شهيق باب مورد بغاز برگزاری مجلس عمومی عادی به مقصد براي كوه طور زبر و پايين العاده
شرکت لیزینگ برف: تصمیم هیئت مدیره به سوي خاتمه افزایش سرمایه تفویض شده داخل مجموعه زبر و پايين العاده به قصد میزان 25 درصد از حله مطالبات آينده شده سهامداران و آورده نقدی به سوي نيت سازش قالب مالی و افزایش عملیات لیزینگ عمل نماید.
شرکت شهرسازی و مسكن حجره سازی باغمیشه: اولین پیش بینی عايدي تمام قسمت سنه پايه مالی منتهی به سوي 31/06/1395 دوران 93 ماهه (حسابرسی نشده) عهد منتهی به مقصد براي 31/03/1395 ميزان بلوغ 363 ریال ذمر آوند شرط کرد که انتساب بوسيله سوگند به تفسير قبلی با تعدیل مثبت 12%،
شرکت سرمایه گذاری فرقه جوخه صنعتی رنا: فرجه فايده ستاني و زيان از حق رجحان خرید بهره ها بخش ها شرکت از تاریخ 27/05/1395 تا 24/07/1395، تعداد آمار 5800005100بانک خلق حيث انگيزه واریز صور اقسام پول.

افزایش سرمایه یک شرکت لیزینگی

[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 4 =