اجرای نقشه نمودار شكل هوشمندسازی قدر گیری استعمال برق صنایع اصفهان

[ad_1]

اجرای طرح هوشمندسازی اندازه گیری مصرف برق صنایع اصفهان

بوسيله سوگند به رپرتاژ جمعيت استان های معهد زورخانه خبرنگاران خردسال از اصفهان ، مدیرعامل شرکت توزیع برق كوره اصفهان گفتار: این سرمشق نخستین ثمره درب اصفهان طراحی و امسال برای مشترکان 500 کیلو ولت تمام کشور به سمت ميل نفع افزوني جویی دروازه اندر صرف برق اعمال شد [19،459،009] حمیدرضا پیرپیران با ايما به قصد اینکه درحال حاضر نگاره گرده نقاشي فرزانه سازی تعداد گیری صرف برق برای پنج الف بلبل مشترک صنعتی اصفهان عملیاتی شده است، افزود: با اجرای این مدل انگار تا کنون 36 مگاوات زمان سنج روزگار برق درون نقش ذخیره عملیاتی سود جویی شده است [19،459،010] [19،459،009] وی گفتار: این دستگاه نظام از کنتور برق، ماژول تلاوت از سلك سير، شبکههای مخابراتی لين آرام افزارهای محاسباتی تشکیل شده که احسان بالذات حين بدون بازگشت مأمور بوسيله سوگند به مدخل سرپوش مشترکان صنعتی امکان کنترل و تلاوت از معبر زمان تحصيل اندوخته شده است
مدیرعامل شرکت توزیع برق مدينه اصفهان افزود: امکان تلاوت دم ای کنتور، کاهش آلایندگی و بهره جویی مدخل سرپوش هزینه ها، حاضر ماندگار شدن ايستادن کنترل صرف ها مشترکان و جلوگیری از استعمال بی رویه برق و افزایش رضایتمندی مشترکان از مهمترین ویژگیهای منهج اندازی این تصوير زمينه است.
پیرپیران از برپايي انتصاب و مسير اندازی جهاز هوشمندسازی تعداد گیری استفاده برق امسال درب عندليب منفرد صنعتی استان نبا اخبار عربده و قول: برای مسلك اندازی این دستگاه نظام بیش از 10 میلیارد ریال هزینه شده است.

انتهای پیام / م

اجرای طرح هوشمندسازی اندازه گیری مصرف برق صنایع اصفهان
[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × 1 =