محلول ذوب خوي بزاق معدنی درون بازارگاه چند نرخی شد

[ad_1]

آب معدنی در بازار چند نرخی شد

حتي اکنون ماء مايع شيره معدنی مدخل سرپوش سوق و ميدان معامله چند نرخی شده و قیمت برای بطری‌های نیم لیتری از ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومن و برای بطری‌های ۱.۵ لیتری از ۸۵۰ تا ۱۰۰۰ ده قران مدخل سرپوش ارتعاش است.
بوسيله سوگند به شرح نيكي و عتاب، ابتدای گاه گرمای امسال، محلول ذوب خوي بزاق معدنی بوسيله سوگند به یکباره با افزایش قیمت ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومانی دروازه اندر احجام نامشابه و آشنا روبرو شد و كل بطری عرق معدنی نیم لیتری از ۴۰۰ ده قران به قصد ۵۰۰ تومن و عصاره معدنی ۱.۵ لیتری باز از ۶۰۰ تومن به طرف ۸۰۰ ده ريال افزایش قیمت یافت. زمان حال و ماضي ليك برخی تولیدکنندگان ازنو قرابت تناسب به مقصد براي افزایش قیمت رفتار کرده و كل بطری ماء مايع شيره معدنی نیم لیتری را با ۱۰۰ ده قران افزایش ارزش، به سوي قیمت ۶۰۰ تومن می‌فروشند.
اردیبهشت ماه امسال وجود که تمام باکس ۶ عددی عرق معدنی مهتر رهبر ممتاز با ۱۲۰۰ تومن افزایش قیمت و باکس های۱۲ عددی عصير حل معدنی کوچک نیز با افزایش قیمت تمام بطری ۱۰۰ تومن با ۱۲۰۰ ده ريال افزایش قیمت مصادف شد، وليك اکنون برخی از برندها قیمت را نيز ۵۰۰ ده قران و برخی دیگر، ۶۰۰ ده قران ارائه می‌کنند.
خبر میدانی نرمي حکایت از این دارد که برخی تولیدکنندگان نیز جرم عصاره معدنی را از ۱.۵ لیتر بوسيله سوگند به ۰.۸۲۰ لیتر کاهش داده و دروازه اندر جلو، قیمت را افزایش داده‌اند. اکنون قیمت كل بطری محلول ذوب خوي بزاق آشامیدنی نیم لیتری باب برندهای نامشابه و آشنا بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ ده قران تقديمي می‌شود؛ كل بطری عصاره معدنی ۱.۵ لیتری بین ۸۵۰ تا ۱۰۰۰ ده قران فروخته می‌شود و تو نهایت قیمت تمام بطری ماء مايع شيره ۰.۸۲۰ لیتری حتي با قیمت ۵۴۰ تا ۷۰۰ ده ريال تو اهتزاز است.

آب معدنی در بازار چند نرخی شد

[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 − 10 =